Har du flair for tal og har du lyst til at arbejde i et dansk-tysk team?

Interreg-sekretariat søger pr. 1. juni 2018 en økonomi-medarbejder med arbejdssted i Kruså

I starten af 2014 lød startskuddet til det nye Interreg Deutschland-Danmark. Programmet er delvist finansieret af EU og gennemføres i samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland samt 9 kredse og byer i Slesvig-Holsten. Via ca. 650 mio. kr. gives der tilskud til innovative projekter, der fremmer vækst, beskæftigelse og samarbejde henover grænsen. Til at administrere programmet er der etableret en forvaltningsmyndighed i Kiel og et sekretariat i Kruså.

Vores projekt-controlling team ved sekretariatet i Kruså søger pr 1. juni 2018 eller snarest derefter en ny økonomi-kollega.

Stillingen er tidsbegrænset for 3 år og løber frem til 31. maj 2021. Som udgangspunkt er jobbet på 37 timer om ugen – dog kan deltid også komme på tale (minimum 30 timer).
Generelt om stillingen og ønsker til vores nye økonomi-kollega.
Vores projekt-controlling-team skal udvides og vi søger derfor en kollega, der kan hjælpe til ved vejledning af projektaktørerne i finansielle anliggender samt ved vurdering og kontrol af projekternes budgetmæssige afrapportering og udbetalingsanmodninger.

Det forventes, at du besidder følgende kvalifikationer:

 • relevant faglig uddannelse (evt. nyuddannet) inden for f.eks. HK-området, revision, controlling
 • forståelse for effektive arbejdsgange, analytisk tænkning, flair for tal og evnen til at udarbejde/behandle projektregnskaber og især udbetalingsanmodninger
 • Sikker omgang med Excel
 • erfaring med eller kendskab til projektregnskaber, administration af projekter/programmer eller lign.
 • gerne erfaring med eller viden om udvikling og gennemførelse af EU-støttede projekter samt administration af dem i et databank-system
 • gerne beherskelse af to sprog (dansk/tysk) på modersmålsniveau, eller som minimum beherskelse af det ene og villighed til at lære det andet sprog på højt niveau

Videre vil det være en fordel, hvis du har følgende personlige kompetencer

 • serviceorienteret og udadvendt
 • kan bevare overblikket i pressede situationer
 • villig til at yde en ekstra indsats i perioder med spidsbelastning
 • indstillet på nogen rejseaktivitet (primært endags) rundt om i programregionen
 • har kørekort, så du ved møder kan benytte dig af sekretariatets firmabiler
 • teamgejst

Din nye arbejdsplads
I det daglige arbejder du sammen med det øvrige sekretariatsteam, herunder især med vores projekt-controlling-team. Du refererer til sekretariatslederen.

Du bliver ansat ved Region Syddanmark i Vejle, men dit daglige arbejdssted vil være Interreg-sekretariatet, som er beliggende ved den dansk-tyske landegrænse i Kruså. Ved kandidater med særlig lang vej mellem bopæl og arbejdsplads kan der drøftes mulighed for hjemmearbejde i begrænset omfang.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor du bliver udfordret af mange forskellige kompetencer på højt niveau. I sekretariatet tilstræber vi endvidere et godt kollegialt fællesskab, stiller høje krav til fagligheden og tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling. Det kollegiale fællesskab indebærer også tæt samarbejde med de 8 ansatte ved forvaltningsmyndigheden i Kiel. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu                          

Spørgsmål og ansøgning
Ved spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Trine Spohr, tlf. +45 2920 2005.

Ansøgningsfristen er onsdag, den 4. april 2018. Om muligt bedes ansøgningen udformet på både tysk og dansk. Endvidere skal den indeholde oplysninger om uddannelse, sprogkompetencer, tidligere beskæftigelse og referencer herfra. Eksamensbevis skal være vedlagt, ligesom andre relevante bilag er velkomne.

Bemærk, at jobsamtalerne forventes gennemført torsdag den 12. april 2018 på både dansk og tysk. Samtalerne finder sted i Kruså og der kan være repræsentanter til stede for de danske og tyske programpartnere.

Søg jobbet online ved at klikke her