Hvem kan modtage støtte?

Følgende målgrupper kan modtage støtte fra programmet og deltage i et Interreg-projekt:

  • Offentlige og halvoffentlige organisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Interesseorganisationer
  • Private institutioner og virksomheder

I et Interreg-projekt er det som partner muligt at have en af følgende tre roller:

  • Leadpartner: Bærer hovedansvaret for korrekt projektgennemførelse. En privat aktør kan ikke være Leadpartner.
  • Projektpartner: Medvirker aktivt ved planlægning, finansiering og gennemførelse af projektaktiviteterne.
  • Netværkspartner: Bistår eksempelvis med viden, erfaring og ekspertise. En netværkspartner deltager uden økonomisk ansvar og får ikke tilskud fra programmet.