Ansøgningsfrist – 5 gode råd

Næste ansøgningsfrist er den 22.06.2018.

Erfaringen viser, at det tager lang tid at forberede en god Interreg-ansøgning, og at det lønner sig at gøre et godt forarbejde. Fra administrationens side vil vi gerne give følgende 5 gode råd med på vejen:

  1. Præsenter Interreg-sekretariatet for din projektide på et tidligt tidspunkt, så vi er sikre på, at projektets aktiviteter og programmets mål stemmer overens og kan gøre opmærksom på, hvad der er fokus på i programmet Interreg Deutschland-Danmark.
  2. Læs programmets udvælgelseskriterier grundigt igennem, så du ved, hvad ansøgningen bliver vurderet på grundlag af. Antallet af partnere, deres geografiske placering og faglighed samt måden at involvere dem på, er vigtige elementer i vurderingen, så vær meget opmærksom på det.
  3. Skriv en kort og præcis ansøgning, hvor du kommer ind på det, der bliver bedt om – hverken mere eller mindre. Tænk ydermere på læsevenligheden og på, at dem der skal bedømme din ansøgning ofte ikke har din faglige indsigt, men alligevel skal forstå, hvad projektet vil opnå.
  4. Beregn god tid, så du kan benytte dig af muligheden for at indsende en kladdeversion af ansøgningen til uformel kommentering ved sekretariatet. Kladdeversionen skal indsendes i god tid, senest 4-5 uger inden ansøgningsfristen, så du kan nå at indarbejde anbefalinger fra sekretariatet – husk, at vi også får andre udkast end dit.
  5. Når du har indsendt den endelige version af ansøgningen, skal du afvente sekretariatets eventuelle spørgsmål. Besvar spørgsmålene så godt som muligt. Kun fuldt belyste ansøgninger finder vej til Interreg-udvalget, der er det forum, som træffer beslutning om den enkelte ansøgning.

Da forberedelsesarbejdet tager tid, vil vi gerne benytte lejligheden til også at orientere om, hvad Interreg-udvalget er særligt optaget af.

Først og fremmest skal projektansøgninger være modne og færdigt udarbejdede. Det nytter ikke noget, at budgetterne ikke er færdige eller oversættelserne til dansk eller tysk mangler hhv. er dårligt formulerede. Behandlingen af sådanne ansøgninger vil normalt blive udskudt.

Derudover har Interreg-udvalget peget på følgende vigtige punkter i forhold til projektansøgningerne:

  • Partnerskab: Projektpartnerskabet skal helst afspejle hele programregionen, hvor det emnemæssigt er relevant. Det er vigtigt fordi projektresultaterne gerne skal komme hele programregionen til gode. Sammensætningen af det konkrete partnerskab er derfor uhyre vigtig.
  • Private virksomheder: Især i prioritet 1 ”Innovation” og prioritet 2a ”Bæredygtig udvikling” er det relevant at have private virksomheder med som projektpartner. Reglerne for privat deltagelse blev vedtaget på udvalgsmødet i juni og du kan finde flere informationer om private virksomheders deltagelse på vores hjemmeside.
  • Forankring af resultater: Der er stor fokus på en langsigtet forankring af de resultater der opnås. Alle de gode resultater, som opnås i projekterne, skal ikke lande i en skuffe, men ud at gøre gavn for borgerne og regionens erhvervsliv.

Vi håber, du finder rådene nyttige. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os – eller komme forbi på en kop kaffe. Vi hjælper gerne, hvor vi kan.