Her ser du ansøgningfristerne for 2018 og 2019.

Ansøgningsfrister 2018:
tillægsansøgninger: 30. september 2018

Ansøgningsfrister 2019:
nye projekter: 21.01.2019 eller 21.08.2019
tillægsansøgninger: 25.02.2019 eller 10.09.2019

Så snart nye ansøgningfrister er fastlagt, vil vi informere om det på hjemmesiden.

Projektansøgninger kan  udelukkende indsendes online via ELMOS og ikke længere via mail. Skulle der i enkelte programdokumenter findes formuleringer, der siger noget andet, så er disse forældede og har ingen gyldighed.