Information angående den forventede sidste ansøgningsfrist for prioritet 2 og 3 den 21.08.2019

Ansøgningsfristen den 21.08.2019 forventes at være den sidste ansøgningsfrist for prioritet 2 ”Bæredygtig udvikling” og prioritet 3 ”Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse”. Hvis du har projektideer inden for disse to prioriteter, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tager kontakt til sekretariatet for at afklare det videre forløb.

Hvis der efter den 21.08.2019 stadig er betydelige midler tilbage i prioritet 2 og/eller 3, vil Interreg-udvalget formodentlig forelægge EU-Kommissionen et forslag om en programændring med henblik på at overføre midlerne til andre prioriteter for at undgå, at midlerne udløber.

Efter ansøgningsfristen den 21.08.2019 vil der altså ikke være midler til rådighed til nye projektansøgninger i prioritet 2 og 3 som det ser ud på nuværende tidspunkt.

Tillægsansøgninger for prioritet 2 og/eller 3 kan fortsat indsendes, også efter den 21.08.2019 – forudsat, at der er restmidler eller frigjorte midler til rådighed. Ansøgningsfristen den 10.09.2019 for tillægsansøgninger gælder derfor fortsat.

 

Beslutning om foreløbig lukning for indsendelse af tillægsansøgninger og ansøgninger i prio 1 og 4

Interreg-udvalget har på sit møde den 12.12.2018 med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke muligheden for indsendelse af tillægsansøgninger i prioritet 1 og 4. Det er endvidere besluttet, at ansøgningsfristen den 21. januar 2019 vil være sidste mulighed for indsendelse af nye hovedansøgninger i prioritet 1 og 4.

Baggrunden herfor er strategiske dispositioner grundet næsten opbrugte midler i de to prioriteter.

Det fremgår af beslutningen, at en eventuel genåbning af de to prioriteter skal vurderes af udvalget senest ved mødet i december 2019. Sekretariatet følger omfanget af tilbageløbsmidler tæt og interesserede aktører er velkomne til at henvende sig vedrørende perspektiverne for en genåbning.


Her ser du ansøgningsfristerne for 2019.

Ansøgningsfrister 2019:
nye projekter: 21.08.2019
tillægsansøgninger: 10.09.2019

Så snart nye ansøgningsfrister er fastlagt, vil vi informere om det på hjemmesiden.

Projektansøgninger kan  udelukkende indsendes online via ELMOS og ikke længere via mail. Skulle der i enkelte programdokumenter findes formuleringer, der siger noget andet, så er disse forældede og har ingen gyldighed.