Beslutning om genåbning for indsendelse af ansøgninger i prioritet 4

Interreg-udvalget har den 4. april 2019 i skriftlig votering besluttet at genåbne for prioritet 4 (Funktionelt samarbejde) med øjeblikkelig virkning. Baggrunden herfor er en middelsituation, der nu atter har gjort det muligt at søge om midler til projekter, der øger den institutionelle kapacitet (4.a) og den interkulturelle forståelse (4.b) i programmet. Det gælder både for nye hovedansøgninger og tillægsansøgninger.

Prioritet 1 (Innovation) forbliver foreløbig lukket grundet næsten opbrugte midler i prioriteten.

Kontakt gerne medarbejderne i Sekretariatet, hvis I har en projektide – vi hjælper hvor vi kan.

Information angående den forventede sidste ansøgningsfrist for prioritet 2 og 3 den 21.08.2019

Ansøgningsfristen den 21.08.2019 forventes at være den sidste ansøgningsfrist for prioritet 2 ”Bæredygtig udvikling” og prioritet 3 ”Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse”. Hvis du har projektideer inden for disse to prioriteter, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tager kontakt til sekretariatet for at afklare det videre forløb.

Hvis der efter den 21.08.2019 stadig er betydelige midler tilbage i prioritet 2 og/eller 3, vil Interreg-udvalget formodentlig forelægge EU-Kommissionen et forslag om en programændring med henblik på at overføre midlerne til andre prioriteter for at undgå, at midlerne udløber.

Efter ansøgningsfristen den 21.08.2019 vil der altså ikke være midler til rådighed til nye projektansøgninger i prioritet 2 og 3 som det ser ud på nuværende tidspunkt.

Tillægsansøgninger for prioritet 2 og/eller 3 kan fortsat indsendes, også efter den 21.08.2019 – forudsat, at der er restmidler eller frigjorte midler til rådighed. Ansøgningsfristen den 10.09.2019 for tillægsansøgninger gælder derfor fortsat.

 


Her ser du ansøgningsfristerne for 2019.

Ansøgningsfrister 2019:
nye projekter: 21.08.2019
tillægsansøgninger: 10.09.2019

Så snart nye ansøgningsfrister er fastlagt, vil vi informere om det på hjemmesiden.

Projektansøgninger kan  udelukkende indsendes online via ELMOS og ikke længere via mail. Skulle der i enkelte programdokumenter findes formuleringer, der siger noget andet, så er disse forældede og har ingen gyldighed.