Demantec: Fremtiden flytter ind hos de ældre

Om kort tid kommer ældreboliger til at være spækket med teknologi, der gør det nemmere for plejepersonale og pårørende at være tættere på demenslidende.  

Forskerparken i Odense ligner en lille by på landet. Der er grønt, fuglene kvidrer og der lugter af friskslået græs. Den friske luft udgør en behagelig kontrast til byen, der kun ligger få hundrede meter væk.

Det er nærmest svært at tro det, men her i Forskerparken befinder sig nogle af Danmarks ypperste hjerner inden for velfærds- og robotteknologi. 500 medarbejdere har deres daglige gang på det 10.000 kvadratmeter store område, der huser 60 virksomheder, institutioner og centre.

Inde i en af de diskrete bygninger bliver jeg slået af den lyse, moderne indretning og den gode stemning. Jeg er hos Welfare Tech, en af de helt store innovationsmotorer, der driver Danmarks velfærdsudvikling.

The Internet of Things

Mette Thiel og Jakob Paulsen byder mig velkommen, opsatte på at fortælle, hvordan Interreg-projektet Demantec kommer til at skabe en grundlæggende forandring i behandlingen af demente.

„Vi står overfor en stor omvæltning”, indleder Mette, der gør det klart for mig, at vi ikke kan fortsætte behandlingen af demente som vi plejer. „84.000 danskere er lige nu ramt af en demenssygdom og tallet er konstant stigende. Forskere vurderer at tallet er tredoblet i 2050. Det betyder, at der er brug for løsninger, der aflaster sundhedssystemet og samtidigt tilpasser plejetilbuddene til de behov demenslidende har.”

„Vi befinder os i en situation, hvor pårørende til demenssyge lider under en hård belastning”, uddyber Jakob. „Det er utroligt ressourcekrævende at være pårørende til demensramte. Og det er blandt andet på det punkt, at Demantec virkelig vil gøre en forskel. Vi kommer til at skabe fremtidens ældrebolig, der er spækket med teknologi, der gør det muligt for pårørende at vide, at deres demente far eller mor rent faktisk har det godt – og ikke befinder sig i vanskeligheder.”

Demantecs syn på fremtidens ældreboliger leder tankerne hen på modebegrebet Internet of Things, at nærmest alle genstande i fremtiden kommer til at kunne kommunikere med hinanden via internettet. Og hvorfor skulle det ikke være muligt at vide hvor den eneste frie parkeringsplads i et bestemt område ligger? Har man rent faktisk slukket for gassen og låst døren – eller er man bare en smule neurotisk? Disse spørgsmål fra dagligdagen løser the Internet of Things.

Problemet er bare ved de helt store forkromende IT-løsninger, at teknologiudviklingen foregår i spring, og så kan det være yderst uheldigt og dyrt at investere i det, der er det nyeste i dag, hvis de viser sig at være forældet i morgen.

I Demantec vil partnere på tværs af den danske og tyske grænse bruge allerede eksisterende produkter og, implementere og afprøve disse i nye løsninger, der er særlig rettet mod Demente, deres pårørende og det tilknyttede personale.

Udviklingen drives af den tyske leadpartner i projektet, Hochschule Flensburg, der beskæftiger førende specialister i demensforskningen. Dermed sikres et stærkt videnskabeligt fundament, der kobles med robust, handlekraftigt udstyr.

Bosco Lehr er professor på Hochschule Flensburg og leder af Demantec. Kort og præcist forklarer han mig Interreg-projektets planer:

„Målet er, efter en udførlig analyse i projektet, at stille innovative eHealth technologier til rådighed for patienter, plejepersonale og pårørende. Erfaringer fra forskellige discipliner kommer også til at indgå i projektet. En særlig betydning har det tysk-danske eHealth Innovation Center i Hochschule Flensburg, der afprøver scenarier med partnere fra begge sider af grænsen. I slutningen af projektets løbetid kommer University College Sealand til at udvikler uddannelsestilbud for plejepersonale på demensområdet.”

Et grundlæggende paradigmeskift

En fremtid, hvor plejepersonale er ikke-eksisterende og robotter har overtaget styringen af de ældres hverdag, virker skræmmende for mig. Men Jakob beroliger mig: ”Teknologi skal ikke erstatte det gode menneske og plejeres omsorg. Teknologi skal på sigt erstatte noget af det medicinske forbrug. Allerede nu bruges der nogle gange medicin, fordi vi ikke har skabt de rette rammer og omgivelser for demente, der aflaster plejepersonalet, som eksempelvis velvære-huse.”

„Det handler ikke om enten at have plejepersonale eller robotter”, tilføjer Mette. „Formålet med at bruge teknologi i plejesektoren er et bedre liv. Et bedre liv for de ældre, en bedre brug af de menneskelige og faglige kompetencer plejepersonalet har. Og bedre muligheder for pårørende at hjælpe den demente.”

At der kommer til at ske et gigantisk paradigmeskift i plejesektoren har Mette og Jakob fra Welfare Tech overbevist mig om. Men hvordan fremtidens behandling af ældre med demens kommer til at se ud, har jeg svært ved at forestille mig. Kommer vi til at gå på kompromis med vores ønske om ikke at lade os overvåge? Hvilken fysik kommer fremtidens plejerobotter til at have? Hvilke sikkerhedsrisici er der forbundet med at have alverdens indretningsgenstande og apparater forbundet til internettet? Hvad kommer det til at betyde for pårørende, hele tiden at kunne følge med i deres demente forældres tilstand?

Disse spørgsmål kan ikke besvares på nuværende tidspunkt. Men plejesektoren kommer til at blive forandret.

Professor Dr. Thomas Severin fra Hochschule Flensburg retter min bevidsthed mod fremtiden, nye løsninger er stærkt påtrængte:

„Grundet den demografiske udvikling og de begrænsede økonomiske ressourcer, når man forlader arbejdsmarkedet, vil alternativer til det klassiske alderdomshjem opstå. Det er ikke muligt bare at overlade opgaven til de pårørende, det vil være en for stor økonomisk byrde. En mulig løsning kunne være at bruge webbaserede sensorer, kombineret med professionelle plejeformer i eksempelvis større boligenheder.”

Jeg betragter samarbejdet mellem partnerne i Demantec som modigt, der går nye veje for at finde de helt rigtige løsninger for den demenslidende, plejerne og de pårørende. Løsninger, der netop kommer til at tage hensyn til de eksisterende samfundsrelevante udfordringer.

Demantec har et enormt potentiale. Ved at tage fat om den udfordring det er at indstille plejesektoren på mange flere demenslidende, kan programregionen blive til en foregangsregion på området, der skaber løsninger til gavn for mennesker mange forskellige steder. Derudover vil de mange velfærdsvirksomheder i regionen kunne tage sande tigerspring og manifestere sig som nye indflydelsesrige spillere på verdensmarkedet.

Og det menneskelige aspekt i kommer ikke til at gå tabt. At opretholde den personlige pleje og opretholde værdigheden for den enkelte demenslidende er et prisværdigt afsæt og godt udgangspunkt for de nyskabelser Demantec vil frembringe i de kommende tre år.

 

En reportage af Jeppe Pers, Kommunikationsmedarbejder – Interreg Deutschland-Danmark.

Welfaretech er partner i Interreg-projektet Demantec, en klyngeorganisation, der har specialiseret sig i at skabe innovation og netværk gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige organisationer på sundheds- og velfærdsområdet.