Projekt: DEMANTEC

Projektbeskrivelse

Den demografiske ændring, mangel på fagligt uddannet plejepersonale og det stadigt voksende antal mennesker, der har brug for hjælp og pleje er det nutidige samfunds udfordringer. Med stigende alder stiger også antallet af komorbiditeter. Demens er en af de mest hyppige psykiske sygdomme, som stadig ikke kan helbredes. Tyskland har ca. 1.5 millioner sygdomstilfælde med demens (Slesvig-Holsten over 53.000) og i Danmark lever mere end 85.000 demenssyge mennesker. Manglen på fagligt uddannet personale gør sig nu bemærket i Slesvig-Holsten. Allerede nu har man på plejehjemmene indført optagelsesstop, som så har en indflydelse på plejens kvalitet og livskvalitet. I dette projekt lægges der særligt vægt på de demenssyge beboere og forbedringen af livskvaliteten. Det overordnede projektmål er derfor at etablere velfærd- og sundhedsteknologier således, at mennesker med demens i plejehjem og i de vante familiære omgivelser kan få hjælp i dagligdagen.

Projektlogo

Projektindhold / resultater

  • Udvikling og implementering af nye (produkt)løsninger i sundhedssektoren
  • Netværk af danske og tyske virksomheder i sundhedssektoren
  • Forbedring af plejebetingelserne i plejehjem
  • Udvikling af nye (efter)uddannelsestiltag for plejepersonale

Projektinformationer

Downloads

Er på vej…

Projektdetaljer

Projektnavn

Demens og innovative teknologier på plejehjem (DEMANTEC)

Prioritet

Prioritet 1: Innovation / Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet

Leadpartner

IEMG / Fachhochschule Flensburg
Kanzleistrasse 91-93
24943 Flensburg
Tel.: +49 461 805-1444
Hjemmeside: www.fh-flensburg.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Gesundheitsregion Nord
DIAKO – Soziale Einrichtungen GmbH
Pflegeheim ”unter dem Regenbogen” (Delta Pflegebetrieb GmbH)

Projektpartnere DK:
Welfare Tech
Health Innovation Center of Southern Denmark (CoLab)
University College Zealand (UCZ)
ANYgroup
Municapality of Aabenraade „Rise Plejecenter”
Life Partners

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Alzheimergesellschaft Flensburg und Umgebung
Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.
bpa Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein
Datendienst Kiel Uwe Grigat und Oliver Seegatz GbR
Deutsch-Dänisches eHealth Innovation Center (eIC)
Gesundsheitswitschaft Hamburg GmbH
ILAG – Institut Leistung Arbeit Gesundheit
Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital gGmbH
Netcon interactive GmbH

Netværkspartnere DK:
Applicator
DoseSystem
e-mergency ApS
Ergolet
Human Tech
Nationalt Videncenter for Demens
Mobilize Me
Pressalit
Tele Call
Sundhed & Omsorg
University College Lillebaelt
Wellness Nordic
Ældresagen

Projektets løbetid

01. marts 2016 – 28. februar 2019

Projektets samlede
støtteberettigede udgifter

2.539.179 Euro

Tildelt Interreg-tilskud (EFRU)

1.523.508 Euro

Informationer aktualiseret d.

24. juni 2016
Tilbage