Projekt: Fit4Jobs@WaddenC

Projektbeskrivelse

Ligesom det er tilfældet med andre landområder i den dansk-tyske grænseregion er Nordfriesland og Tønder Kommune også ramt af konsekvenserne af de demografiske ændringer. Endvidere forbinder oplandet, som grænser op til kystlinjen, naboregionerne, som hverken har tilkørsel til motortrafikveje eller egen højere læreanstalt. Det vil sige, at der på begge sider af grænsen er brug for at udvikle det økonomiske samarbejdsområde på en fremtidssikret og vedvarende måde for at kunne tilbyde attraktive arbejdsplader og imødegå mangel på kvalificeret arbejdskraft og dermed også borgere.

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et arbejdsmarkedsprojekt på tværs af den dansk-tyske grænse, som har til hensigt at fjerne virksomhedernes, erhvervsinstitutionernes, arbejdstagernes og borgernes mentale barrierer og hindringer mht. at lære nabomarkedet nærmere at kende. Den nationale landegrænse skal ikke være en hindring for det tværgående samarbejde i en dansk-tysk region. Fælles værdier og synergier skal fremskynde udviklingen af regionerne.

Projektlogo

Projektindhold / resultater

  • Udbygning af jobtilbud i en sammensmeltende grænseregion.
  • Øget vækst igennem dansk-tysk samarbejde
  • Øget arbejdstagermobilitet hen over grænsen
  • Informere arbejdstagere om området WaddenC og tilbyde tilflyttet arbejdskraft en velkommenservice på tværs af grænsen

Projektinformationer

Homepage

Downloads

findes på hjemmesiden www.f4j.dk

Projektdetaljer

Projektnavn

Fit4Jobs@WaddenC

Prioritet

3. Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
3.1 Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked

Leadpartner

House of Exporters (Tønder)

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
- Wirtschaftsförderung Nordfriesland (WFG-NF)
- Kreis Nordfriesland

Projektpartnere DK:
- Det Blå Gymnasium Tønder
- Syddansk Universitet – Mads Clausen Institut

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
- Unternehmensverband Unterelbe Westküste e.V. (UVUM)
- Clustermanagement Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH), WT.SH GmbH
- Handwerkskammer Flensburg
- KHW NF Süd / KHW NF Nord
- Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH (WFA)
- Nordfriesisches Innovations-Center (NIC)
- Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (EE.SH)
- NordNetz Bildung
- Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH
- Industrie- und Handelskammer zu Flensburg (IHK FL)
- Stadt Flensburg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & CO. KG (WFGRD)
- Wirtschaftsförderung Stadt Lübeck
- Mittelstand 4.0 Agentur Kommunikation
- Hochschule Flensburg - Dr. Werner Jackstädt-Zentrum für Unternehmertum und Mittelstand
- Stadt Kiel
- Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Netværkspartnere DK:
- Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig
- EASV, Erhvervsakademi Sydvest
- EUC Syd
- Tønder Erhvervsråd
- Det Blå Gymnasium - Kursuscenter TOHA, Tønder
- WorkLiveStay
- UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
- Dansk Industri Sønderjylland c/o Eegholm A/S
- Akademikernes A-Kasse
- Arbejdsgiverne
- Business Aabenraa S/I
- CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster
- Esbjerg Erhvervsudvikling
- DJØF (Danmarks Juristernes og Økonomernes Forbund)
- Jobcenter Guldborgsund
- MindFactory by ECCO
- ProVarde Erhvervsudvikling
- Roskilde Universitet
- Syddansk Univeristet, Institut for Statskundskab, Center for Grænseregionsforskning
- Sorø Kommune
- Tønder Gymnasium
- Tøndermarsk Initiativet (TMI)
- Væksthus Syddanmark
- Region Syddanmark

Projektets løbetid

01.03.2018 - 28.02.2021

Projektets samlede
støtteberettigede udgifter

2.071.756 Euro

Tildelt Interreg-tilskud (EFRU)

1.243.053 Euro

Informationer aktualiseret d.

12. juli 2018
Tilbage