Første workshop med fokus på tal

Det er vores ypperste opgave som programadministration at klæde Interreg-projekterne bedst muligt på til at kunne gennemføre et vellykket projekt. Det gør vi bl.a. ved at stille den nødvendige viden og værktøjer til rådighed. Vi lytter til projektaktørernes behov og sætter initiativer i gang, som imødekommer behovene.

Budgetter og finansiering er en central del af ethvert projekt. Et godt Interreg-projekt kræver et godt planlagt budget og en løbende opfølgning. Det kan være en kompleks og udfordrende opgave, der favner mange ting og derved naturligt fører til spørgsmål.

Det er vi selvfølgelig bevidste om. Og det er grunden til, at vi holder en finansworkshop, hvor der er fokus på first-level revision og second-level-control. Du hører bl.a. om Interreg-administrationens erfaringer og får konkrete tips fra to erfarne revisorer. Derudover vil vi behandle emnet projektændringer, hvor vi bl.a. vil høre et Interreg-projekts konkrete erfaring hermed.

Hvem er målgruppen?

Deltagelse i workshoppen er forbeholdt godkendte Interreg-projekter. Målgruppen er de finansansvarlige medarbejdere ved de enkelte projektpartnere. Leadpartner er ligeledes meget velkommen til at deltage.

Sådan tilmelder du dig

Hvis det lyder relevant for dig, så send en mail til Christina Ehlers, ceh@rsyd.dk. Christina kan hjælpe dig videre.