Interreg Deutschland – Danmark: Forankring af grænseoverskridende resultater

246 millioner kroner fra EU er siden 2015 blevet investeret i 22 dansk-tyske projekter for at initiere vækst og samarbejde i Interreg-regionens 11 partnerområder.

For at opnå investeringens fulde udbytte og en langsigtet forankring af projektresultaterne, mødes den 24. november repræsentanter fra 270 projektaktører på Aabenraa Rådhus til den første Interreg-Netværksdag. Her skal deltagerne udveksle erfaringer om de mange grænseoverskridende aktiviteter og modtage inspiration og fagligt input fra udvalgte eksperter.

Netværksdagen skal også bidrage til, at projekternes eksterne kommunikation styrkes med nye værktøjer, som for eksempel brugen af sociale medier. Målet er, at projekterne bliver endnu bedre til at kommunikere og dermed synliggøre nytteværdien af deres resultater og effekter til offentligheden.

Hans Philip Tietje, dansk formand for Interreg-udvalget:

”De 22 projekter, der samles den 24. november i Aabenraa, vidner om bredden og dybden i samarbejdet mellem danske og tyske organisationer. I fællesskab håndterer vi udfordringer og skaber nye muligheder for vækst og innovation. Vi tager store skridt i vidensdeling og netværksdannelse på mange fagområder, og det glæder mig, at Interreg-projekterne nu også målrettet arbejder sammen om at udbrede deres erfaringer og resultater.”

Simon Faber, tysk formand for Interreg-udvalget:

”Det er et betydningsfuldt resultat, at alle borgere i hele Interregs programregion kommer til at profitere af den økonomiske dynamik, som Interreg fører med sig. De til dato godkendte projekter er i denne henseende meget lovende: Projektet STaRForCE kommer til at danne grundlag for, at det bliver muligt at modtage et dobbelt eksamensbevis og projektet Bonebank arbejder på at gemme knoglemarv for at kunne genbruge det på et senere tidspunkt. Disse gode eksempler viser, hvordan konkrete tiltag med håndfaste resultater kommer til at gavne vores borgere.”

 

Er du journalist og ønsker du at deltage i Interreg-netværksdag?
Så takker vi for din interesse, glæder os til at besvare dine spørgsmål, og vil gerne finde relevante interviewpersoner til dig.
Ved interesse venligst kontakt Jeppe Pers, jep@ rsyd.dk II +45 7663 8236