Interreg-udvalg godkender 60 mio. kr. til nye Interreg-projekter

Den 12. december 2018 mødtes det dansk-tyske Interreg-udvalg i Nykøbing-Falster for bl.a. at godkende millionstøtte til nye projekter og drøfte Interreg-programmets fremtid. I alt blev der godkendt 3 nye projekter, der tilsammen fik et tilskud på ca. 47,5 mio. kr. Derudover tildelte udvalget et tilskud på ca. 12,5 kr. til 3 allerede godkendte projekter, så de kan nå endnu længere med deres i forvejen succesrige aktiviteter.

Til de godkendte projekter hører bl.a. ACCESS & ACCERATION, som Syddansk Universitet står i spidsen for og som modtog et tilskud på 13 mio. kr. Projektet tager afsæt i den demografiske udvikling, et øget pres på udgifterne til sundhed, udækkede behandlingsbehov og delvis usammenhængende indsatser i både Danmark og Tyskland i forhold til at skabe bedre vilkår for udvikling af innovative løsninger inden for sundhedsteknologien.

”Projektet adresserer grænseoverskridende udfordringer inden for sundhedsinnovationsområdet, der er en af programregionens asbolutte styrkepositioner. ACCESS & ACCELERATION går helt nye veje. Projektet involverer et stort antal centrale sundhedsaktører, har et brugerdrevent fokus og strækker sig over samtlige udviklingsfaser af en sundhedsløsning, det vil sige fra idé til markedsadgang, lyder det fra Preben Jensen, Region Syddanmarks repræsentant for det dansk-tyske samarbejde og formand i Interreg-udvalget.

Tilskud til nyt kræftbehandlingsprojekt

Derudover godkendte Interreg-udvalget ca. 18,5 mio. kr. i tilskud til et nyt kræftbehandlingsprojekt, som Sjællands Universitetshospital står i spidsen for. Kræftpatienter skal have bedre behandlinger, der bl.a. skal foregå i eget hjem. Det er formålet med det ambitiøse projekt, Changing Cancer Care, som har potentiale til at sætte helt nye standarder for kræftbehandling.

Kræft er en folkesygdom, både i Danmark og i Tyskland. Vi står med en presserende udfordring, der kræver handling og forandring. Det er helt afgørende, at vi får udviklet bedre behandlinger for borgernes skyld. Samtidig er der brug for at skabe billigere behandlinger, så vi holder udgifterne til sundhedsvæsenet i ro. Her er det oplagt, at vi samarbejder med vores syddanske og tyske venner”, siger Freddy Blak, formand for Interreg-udvalget, og Evan Lynnerup, Interreg-udvalgsmedlem. Begge er medlem af Regionsrådet i region Sjælland.

Det tætte borgernære samarbejde kan fortsætte

Udover to lovende sundhedsinnovationsprojekter godkendte Interreg-udvalget knap 16 mio. kr. midler til projektet KursKultur 2.0.  Dermed bliver det muligt for Region Sønderjylland-Schleswig, sammen med bl.a. Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune forsat at forene, videreføre og videreudvikle et samarbejde mellem erfarne aktører fra Danmark og Tyskland, der har sat sig et mål om at opnå en forbedret interkulturel forståelse med fokus på autentiske møder, sprog, kultur, kulturarv og sport.

Drøftelser om Interregs fremtid

Til mødet blev der ikke kun godkendt lovende projekter, men også fremtiden for det dansk-tyske Interreg-program. Her er den nyeste udvikling, at EU-kommissionens foreslåede ændringer om både en reduktion af midlerne til og det geografiske omfang af et fremtidigt Interreg-program i vores region, møder stor modstand på ikke blot dansk og tysk side, men nu også i EU-parlamentet.

På den baggrund ser vi i Interreg-udvalget Europaparlamentets regionaludvalgs beslutning om, at Interreg-støttemidler på tværs af maritime grænser fortsat er muligt, som en succesfuld milepæl. De aktuelle hændelser i diskussionen om en bevarelse af Interreg-programmet i dets nuværende form lader os for øjeblikket se positivt ind i fremtiden. Vi er dog bevidste om, at der stadig ligger en del arbejde foran os, og vi vil gøre vores for at holde fast i det meget succesfulde dansk-tyske Interreg-samarbejde”, lyder det fra Simone Lange, overborgmester i byen Flensborg og tysk næstformand i Interreg-udvalget.

Yderligere projektgodkendelser

Der blev også bevilget et millionbeløb i Interreg-tilskud til såkaldte tillægsansøgninger. Projekterne PanaMa, RollFlex og Demantec har dermed fået bevilget yderligere midler til supplerende aktiviteter i deres projekter.

Læs pressemeddelelsen: Syddansk Universitet står i spidsen for nyt dansk-tysk Interreg-sundhedsprojekt

Læs pressemeddelelsen: Sjællands Universitetshospital i spidsen for nyt dansk-tysk Interreg-kræftbehandlingsprojekt