Kultur, uddannelse, idræt og fritid med kultKIT: Tilbageblik og indblik i det dansk-tyske samarbejde

Det afsluttende arrangement for Interreg-projektet kultKIT finder sted i Lübeck d. 5. maj. Siden sommeren 2015 har foreninger, institutioner, skoler og børnehaver i Femern Bælt regionen haft mulighed for at søge støttemidler til det dansk-tyske samarbejde: i projekterne har deltagerne styrket eksisterende og opdyrket nye samarbejdsrelationer, gennemført gensidige besøg og uddybende aktiviteter.

De 10 partnere, der står bag projektet, arbejder tæt sammen om den fælles finansiering af people-to-people-mikroprojekter og andet samarbejde i grænseregionen. Til afslutningsarrangementet vil kultKIT, sammen med aktører fra de støttede mikroprojekter, give et indblik i, hvad der sker i Femern Bælt regionen i dag.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i afslutningsarrangementet: 5. maj 2018 kl. 12-16.30 i Media Docks in Lübeck. Du finder programmet på projektets hjemmeside: www.kultkit.eu.

Ud over et tilbageblik på og indblik i arbejdet i kultKIT-projektet har vi, med udgangspunkt i det treårige samarbejde, sat aktuelle spørgsmål og temaer fra det dansk-tyske samarbejde på programmet. Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for videregående uddannelser i Danmark og tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune vil i sit oplæg fortælle om det dansk-tyske samarbejde på uddannelsesområdet. I den afsluttende plenumdiskussion med deltagere fra andre Interreg-projekter vil muligheder, udfordringer og fremtidige perspektiver i det dansk-tyske samarbejde inden for kultur, uddannelse og ungeområdet blive tematiseret.