Nyt om ELMOS

I maj skrev vi om, at der var flere tiltag i støbeskeen for at gøre det nemmere for brugerne at benytte vores dataudvekslingssystem ELMOS. I mellemtiden er der sket rigtig meget.

Den 1. juni afholdt vi en workshop, hvor vi mødtes med repræsentanter for forskellige projekter og software-firmaet, for at tale om de udfordringer der opstod, da vi overgik til et elektronisk system. Målet med workshoppen var at identificere eksisterende problemer i processerne set fra de forskellige brugeres synsvinkler, og sammen udvikle mulige løsninger.

Workshoppen var meget vellykket og førte til, at alle deltagere opnåede en dybere forståelse for de problemer og processer, som indførelsen og brugen af ELMOS har medført. Der blev arbejdet i mindre grupper og udviklet fælles løsningsforslag, der nu internt behandles og videreudvikles. Som følge af de meget positive tilbagemeldinger, planlægger forvaltningsmyndigheden i det kommende år at afholde en lignende workshop.

Efterfølgende har vi bedt alle projektpartnere om at deltage i videreudviklingen af workshoppens resultater. Vi glæder os meget over de mange og nyttige tilbagemeldinger, vi har modtaget, og vil gerne sige en stor tak til alle for aktiv og konstruktiv medvirken.

I løbet af sommeren er der planlagt yderligere forbedringer som følge af workshoppen og projektpartnernes tilbagemeldinger. Det samme gør sig gældende for to ekstra funktioner i ELMOS, nemlig udbetalingsmodulet og kommunikations- og opgavemodulet, som bestemt vil gøre det endnu lettere og mere effektivt for alle brugere at benytte ELMOS. Vi informerer naturligvis nærmere om de nye moduler i forbindelse med deres ibrugtagning.