loader image

Pressemitteilungen > 15 mio. kroner i støtte til bæredygtig turisme

15 mio. kroner i støtte til bæredygtig turisme

Millionstøtte fra EU til Interreg-projektet Tourism Cross-Border, der støtter den bæredygtige natur- og kulturturisme på tværs af den dansk-tyske lande- og vandgrænse. Målet er at øge turisternes forbrug i programregionen, og det skal blandt andet ske gennem oprettelse af gourmet-ruter med fokus på vildtvoksende mad og lokale råvarer. ”Vi har især lagt vægt på, at projektet også vil støtte og løfte de områder, der typisk ikke oplever så meget turisme,” siger Freddy Blak.


Den turismemæssige udvikling bliver forsømt rund om i landdistrikterne, og der er for lidt fokus på bæredygtighed.

Turismeaktørerne ser ofte hinanden som konkurrenter i stedet for samarbejdspartnere; og turismebranchen har stort fokus på at udnytte alle årstider – men kun få tiltag til rent faktisk at opnå det. Det er alt sammen eksempler på udfordringer, som turismen og turismens aktører står over for både på den danske og tyske side af grænsen.  Det nye 15 mio. kroner tunge Interreg-projekt TOUR-BO – Tourism Cross-Border – tager fat på udfordringerne.

”For at stå stærkt i konkurrencen om turisterne er det nødvendigt, at man samarbejder i programregionen og videreudvikler destinationerne for aktiv ferie med bæredygtig natur- og kulturturisme på tværs

af grænsen,” siger Freddy Blak, Region Sjællands repræsentant for det dansk-tyske samarbejde og formand for Interreg-udvalget, som netop har bevilget Interreg-midler til projektet.

For at løfte den opgave fokuserer TOUR-BO blandt andet på fødevareturisme, uddannelsesturisme og samarbejde mellem turisme-aktører og kulturinstitutioner som eksempelvis museer og højskoler. En anden vigtig del af TOUR-BO-projektets aktiviteter bliver at indsamle viden og de bedste eksempler fra regionen og skabe et netværk for turisme-aktører, hvor den viden kan deles og videreudvikles til nye turismetilbud.

Bakkes op af UNESCO Verdensarv på begge sider af grænsen

Projektets partnere og støtter er en perlerække af alt det bedste, som programregionen har at byde på. Især vil Landdistrikternes Fællesråd og kommunerne Lolland, Guldborgsund og Sønderborg engagere sig i projektet sammen med blandt andre Femern, Plön og Ostsee-Holstein-Tourismus på den tyske side af grænsen. Projektet støttes også af Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Sønderjylland, ligesom UNESCO Verdensarvsområderne på begge sider af grænsen er en del af projektet: Det er Kongernes Jelling og Vadehavet igennem Tøndermarsk Initiativet på den danske side og Hedeby med Danevirke på den tyske side af grænsen.

”Der er tale om et stærkt og regionalt afbalanceret partnerskab med partnere fra hele Interreg Deutschland-Danmarks programregion, der supplerer hinanden. Det er erfarne folk, der tidligere har arbejdet med andre Interreg-projekter, herunder Benefit4Regions-projektet, der for en uge siden sluttede med et stort dansk-tysk folkemøde i Slesvig-Flensborg. Vi glæder os til at se de resultater, de nu vil skabe med TOUR-BO,” siger Freddy Blak.

Samlet set har Interreg-udvalget den 4. juni 2019 bevilget ca. 60 mio. kr. til fem Interreg-projekter.

Deraf:

modtager ca. 14 mio. kr.

Blumen bauen Brücken – eine grenzüberschreitende Gartenschau

modtager ca. 8,9 mio. kr.

German-Danisch Innovation

modtager ca. 8,8 mio. kr.

RE-BAL

modtager ca. 7,7 mio. kr.

Intellipower


Det dansk-tyske Interreg-samarbejde

De godkendte projekter er en del af EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark. Interreg Deutschland-Danmark modtager i årene 2014-2020 672 mio. kr. i tilskud fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU). Pengene bruges til at støtte dansk-tyske projekter. Støtten går både til store strategiske og mindre regionale samarbejdsprojekter. Interreg-programområdet dækker Region Sjælland, Regions Syddanmark og det meste af Slesvig-Holsten.

Samlet set har Interreg-udvalget nu godkendt 50 projekter, og dermed er ca. 585 mio. kr. af de i alt 672 mio. kr. investeret.

Læs mere på www.interreg5a.eu/dk

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til:

Lewe Kuhn
Sekretariatsleder | Interreg Deutschland-Danmark
Fon +45 7663 1907 • Mobil +45 2920 1907 • lek@rsyd.dk

Freddy Blak
Formand for Interreg-udvalget
Mobil +45 2679 3576 • freddb@regionsjaelland.dk

Foto: Stefan Leyk og Freddy Blak – tysk og dansk formand for Interreg-udvalget