loader image

Årets første Interreg-karavane besøgte Region Sjælland

Hvad har livreddende førstehjælp, bedre behandling til kræftpatienter, praksislæring for unge og kulturelle møder tilfælles? Det spørgsmål kan ganske kort besvares med: Interreg! Sammen med formand for Interreg-udvalget Freddy Blak viste projekterne Saving Life, InnoCan, CPL og kultKit de gode resultater fra deres dansk-tyske Interreg-samarbejde frem ved årets første Interreg-karavane. Karavanen besøgte Region Sjælland og var for første gang indendørs, da Næstved Storcenter dannede rammen om Interreg-projekternes og borgernes møde.

Flere borgere var forbi for at høre mere om, hvad Interreg er, og hvordan Interreg gavner netop deres lokalområde.

Projektmedarbejder Ditte Hartvig fra InnoCan, der har hjemme på Næstved Sygehus, var med for at vise, hvordan projektets udstyr og tiltag kan gøre tilværelsen lidt nemmere for kræftpatienter på begge sider af grænsen.
”Det er et dansk-tysk samarbejde, som har været rigtig lærerigt. Folk synes, det er spændende at høre om og synes, at projektet har været rigtig gavnligt,” fortæller Ditte Hartvig.

Freddy Blak talte også med de besøgende om Interreg og fik positive meldinger tilbage.
”Det har været spændende at møde folk i dag. De bliver ret overraskede, når de hører, hvad det egentlig er, pengene bliver brugt til – og synes, det er meget fornuftigt. Og jeg kan jo godt lide at tale med folk, så jeg synes, det har været rigtig godt at være med,” siger Freddy Blak.

Interreg-karavenens besøg i Næstved var årets første, men bestemt ikke det sidste. Arbejdet med planlægning af flere besøg hos både danske og tyske programpartnere er i fuld gang, så følg med på Facebook og i nyhedsbrevet, hvor der løbende kommer flere informationer.

De fire projekter, der mødte borgerne i Næstved Storcenter:

CPL – Dansk Tysk Interregionalt Center for Praksislæring: Der mangler faglært arbejdskraft i Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Center for Praksislæring sender unge i retning af en faglig uddannelse. Gennem fem ”learning labs” kan de unge komme ud og arbejde i praksis med forskellige opgaver på begge sider af den dansk-tyske grænse. Det giver de unge mod på en erhvervsuddannelse, og samtidig får de internationalt udsyn og forståelse.
Korsør ProduktionsHøjskole står i spidsen for projektet.

InnoCan – Innovativ højteknologisk kræftbehandling Deutschland-Danmark: Det netop afsluttede InnoCan-projekt har arbejdet på at gøre det nemmere at være kræftpatient. Projektet har blandt andet udviklet et apparat, hvor patienterne selv kan tage blodprøver hjemmefra. På den måde kan patienterne spare nogle besøg på sygehuset, og de kan få et hurtigere svar på, om de er i stand til at modtage kemobehandling.
Næstved Sygehus står i spidsen for projektet.

kultKIT: Dansk-tysk kulturprojekt, der skal bringe borgerne i Femernbælt-regionen tættere på hinanden. Projektet er et såkaldt paraplyprojekt, hvor der kan søges penge til mange mindre projekter inden for uddannelse, kultur, sport, fritid og transport. Målgruppen er især børn og unge.
Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice, står i spidsen for projektet.

Saving Life: Førstehjælp redder liv, når der opstår nødstilfælde. Det er særligt vigtigt i tyndtbefolkede områder, hvor borgernes førstehjælp kan være med til at holde patienten i live, indtil ambulancen når frem.  Saving Life-projektet sørger for, at flere kan lære førstehjælp og at de løbende får genopfrisket deres viden.
Dansk Folkehjælp, Nykøbing F., står i spidsen for projektet.