loader image

Aktualiseret logo-manual

I Fact Sheet „logo-manual til Interreg-projekter“ beskrives og visualiseres nøje, hvordan programmets logo og støttehenvisningen skal bruges. Manualen blev nu aktualiseret.

Hvorfor? Aktualiseringen skyldes nye kommunikationstiltag og erfaringer, der skal komme alle til gode.

Hvad er nyt? En regeludvidelse, der skal forenkle logo-brugen i undtagelsestilfælde (nyt afsnit) og informationerne vedrørende sociale medier, projekthjemmesider og videoer er suppleret. Alle relevante aktualiseringer er markeret med grå.

Den vigtigste regel: Interreg Deutschland-Danmark skal altid – på samtlige kommunikationstiltag – være synligt som støttekilde.