loader image

Alarm: når udrykningslyset over grænsen redder liv

Forestil dig følgende…

Du sidder ved dit skrivebord på din arbejdsplads, som ligger direkte ved grænsen (lige som os i Interreg-sekretariatet). Pludselig går brandalarmen og røg kommer ud gennem dørsprækken. Din første tanke er: Hvordan kommer jeg ud herfra. Sandsynligvis er den nærmeste alarm- og vagtcentral på dette tidspunkt allerede blevet alarmeret. Men er den nærmeste alarm- og vagtcentral, det nærmeste brandvæsen og den nærmeste ambulance nu også altid i det land, man selv befinder sig i?
Svaret er meget klart: nej.

Et eksempel herpå er det danske boligområde Kolonist Huse nord for den tyske landsby Ellund. Hvis der opstår en brand og mange beboere bliver skadet, alarmeres også ambulancetjenesten. Hvert sekund tæller.

Alarm- og vagtcentralens opgave er hurtigst muligt at identificere den taktisk mest hensigtsmæssige redningsinstans og alarmere den. En nøjagtig afstemning af teknik og klare kommunikationsveje sparer tid og redder liv.

På dansk side er det 8 kilometer til det nærmeste brandvæsen i Padborg og 18 kilometer til den nærmeste ambulance i Tinglev.

Nu alarmeres brandvæsnet fra nabolandsbyen, det tyske Ellund, som kun ligger 3 kilometer fra Kolonist Huse, fordi de hurtigere kan hjælpe deres danske kolleger.

Omvendt kan lignende store ulykker selvfølgelig også ske på tysk side. I dag sikrer beredskaberne  i Region Syd og de tre tyske grænsekommuner den nødvendige behandling af patienter. Der er brug for en sådan nabohjælp, når der er større skader og der er et misforhold mellem den eksisterende hjælp og den hjælp, der egentlig er behov for. Denne hjælp kommer så direkte de berørte borgere til gode.

I Interreg-projektet ”Beredskab uden grænser” bliver det grænseoverskridende samarbejde ikke kun øvet og gennemgået teoretisk, men finder også sin anvendelse i virkelige nødsituationer.

Grænseløs hjælp

Når der på den anden side af grænsen er behov for hjælp i en nødssituation, siger vores instinkt os, at vi skal hjælpe. I Beredskab uden grænser er vores motto: Grænsen må ikke være en hindring for den hjælp der er behov for!

Projektet gennemføres af erfarne partnere, som allerede har samarbejdet i flere år. Allerede i forgængerprojektet (Interreg 4A) blev der opnået betydelige resultater inden for brandbeskyttelse. I det aktuelle projekt bygges der oven på disse resultater og der er udformet nye, bredere målsætninger.

Ud over et større geografisk område beskæftiger projektet sig også med yderligere beredskabstiltag såsom naturkatastrofer. Det tætte samarbejde mellem redningsorganisationer og alarm- og vagtcentraler muliggør en hurtig hjælp for borgerne i programregionen i nødsituationer – også henover grænsen. Forskellige scenarier bliver øvet regelmæssigt langs den dansk-tyske grænse med de omkringliggende skadested.

Jeg er glad, når jeg kan redde liv ved at udøve mit arbejde”, siger Harald Siemen, ”og det kan jeg kun ved at køre over grænsen.” Hans kollega Jan Steingreber tilføjer: ”For os gør det ingen forskel om vi kører 10 kilometer i den ene eller den anden retning – for dem, der har brug for hjælp, gør det til gengæld en stor forskel.

Lille budget, stor hjælp

Beredskab uden grænser har en stor effekt selvom projektet, sammenlignet med andre, kan betragtes som et forholdsvist lille Interreg-projekt. Med et lille budget og en lille partnerkreds gøres der en stor forskel for programregionen. Vil du videre mere om projektet? Så klik her.