loader image

Prioritet 2 og 3 forbliver åbne for ansøgninger

Vi kan nu oplyse, at prioriteterne 2 og 3 – modsat vores tidligere varsling – alligevel fortsat vil være åbne for nye ansøgninger. Det gælder også fortsat for prioritet 4. Den 11.12.2019 vil Interreg-udvalget tage stilling til en genåbning af prioritet 1. I dele af programmet er der kun få midler tilbage. Hvis I har spørgsmål til den aktuelle status for midlerne i den enkelte prioritet og hvis I har en projektide, beder vi jer om at kontakte Interreg-sekretariatet.
Hold også øje med seneste nyt under ”Ansøgningsfrister” på vores hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist er 13.01.2020.
Bemærk, at den kommende ansøgningsfrist vil være den sidste i forhold til at gennemføre tre-årige projekter. Projekter med kortere løbetid vil dog stadig være mulige, såfremt de slutter senest i juni 2023.