loader image

B.E.L.T. styrker det dansk-tyske uddannelsesområde

Projektet „B.E.L.T. Be Europe – Learn Together” har med sit Interreg-tilskud på ca. 160.000 Euro (ca. 1.192.000 kr) stor virkning på det dansk-tyske samarbejde.  Siden sommeren 2016 har projektet arbejdet for at samle unge mennesker fra Danmark og Tyskland, så der, trods den manglende faste forbindelse over Femern-Bælt, kan skabes grænseoverskridende kontakter på uddannelsesområdet.

Pleje af naboskabet fører til fast Femern-forbindelse

19 kilometer luftlinje adskiller det danske og tyske bælt i Femern-Bælt-regionen. Endnu er bæltet hverken forbundet med en bro eller tunnel. Ved hjælp af et samarbejde mellem erhvervsskolen Kreis Ostholstein i Eutin og Zealand Business College samt med støtte fra lokale virksomheder og erhvervsorganisationer, skal denne afstand ikke udgøre en barriere for unge mennesker, men derimod bygges en mental bro.  I alt får 60 erhvervsskoleelever mulighed for gennem praktik i nabolandet og fælles elevvirksomhed at udvikle grænseoverskridende kompetencer og knytte dansk-tyske kontakter. Målet er også, at eleverne får en aktiv rolle med hensyn til at udforme en ny, forbundet Femern-Bælt-Region.

I 2017 blev der allerede gennemført korte praktikforløb, i det de danske og tyske erhvervsskoleelever i grupper á 15 besøgte nabolandet. Gerald Schlüter, underviser på erhvervsskolen Eutin og projektkoordinator for B.E.L.T. oplyser at eleverne ser tilbage på deres praktikforløb med mange positive oplevelser: „På begge sider af grænsen har det vist sig, at en hvis dansk-tysk distance „i hovederne“ kan overvindes igennem en generel åbenhed og velvillighed i samværet med hinanden. Selvom enhver er bevidst om sine rødder, har de kulturelle forskelle ikke haft negativ indflydelse på samarbejdet. Erhvervsskoleeleverne har taget godt imod de nye erkendelser og erfaringer og „plejen af naboskabet“ er et arbejde, som man gerne vil påtage sig“.

Ser frem til yderligere møder til sommer

Efter de positive erfaringer fra sidste år, er der for sommeren 2018 planlagt yderligere og længere ophold, nye, forskellige steder i programregionen. Igennem Team Building-Aktiviteter mellem danske og tyske erhvervsskoler skal kontakten imellem deltagerne styrkes yderligere. Uddannelsesområdet i grænseregionen skal profitere langsigtet af den direkte forbindelse og den opnåede erfaring på det dansk-tyske område.