loader image

Bæredygtighed hitter i Danmark og Tyskland

Væksthus Syddanmark står i spidsen for det nye projekt, der under navnet TASTE vil øge den miljømæssige bæredygtighed blandt fødevareproducenter. Bag TASTE står i alt 12 partnere fra Danmark og Tyskland.  Sammen har de sat sig for at skubbe gang i den trend, som kan mærkes hos producenterne og forbrugerne i forhold til både at producere og forbruge på en bæredygtig måde.

Jeg mener, at vi kan gøre en forskel ved at sætte fokus på bæredygtig udvikling i en grænseoverskridende kontekst, og vi formår at imødegå en af fremtidens globale udfordringer”, lyder det fra Preben Jensen, repræsentant for det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark og dansk formand i Interreg-udvalget, som netop har bevilget ca. 11 mio. kr. til TASTE-projektet. Projektet har derudover søgt medfinansiering i Syddansk Vækstforum.

I et tæt samarbejde mellem virksomheder, bl.a. Naturmælk i Tinglev og Easyfood i Kolding, samt vidensinstitutioner og erhvervsfremmeaktører i både Danmark og Tyskland skal der udvikles et forbrugerrettet brand og et ”kompas”, der kan måle bæredygtigheden i de enkelte produktioner.

Vi bliver nødt til at øge fokus på bæredygtighed. Sammen med mine kollegaer i Interreg-udvalget, har jeg en ambition om, at vi med EU-investeringen og dansk-tysk know-how kan udbrede bæredygtighedskompasset som en standard på linje med økologicertificeringen”, fortsætter Preben Jensen.

Udover TASTE-projektet har Interreg-udvalget på mødet d. 20. juni 2018 bevilget EU-midler til fem yderligere grænseoverskridende projekter. Det gør det muligt for Syddansk Universitet at sætte gang i det nye projekt CheckNano, der har til formål at udvikle en lab on chip-prototype til hurtig registrering af farlige nanopartikler i fødevarer og kosmetik. CheckNano modtager ca. 8 mio. kr. i tilskud.

Samlet set har Interreg-udvalget den 20. juni 2018 bevilget ca. 62 mio. kr. til seks Interreg-projekter:

  • Projekt TASTE modtager ca. 11 mio. kr.
  • Projekt CheckNano modtager ca. 8 mio. kr.
  • Projekt MatKult modtager ca. 3,9 mio. kr. På dansk side er Sønderborg Kommune, SDU, Professionshøjskole Absalon, University College Syd og Lillebælt involveret. Projektets målsætning er at fremme den interkulturelle forståelse i programregionen via matematik som interkulturel brobygger. Med matematikken som universelt sprog vil projektet øge sprogkompetencerne og forståelsen for borgerne på den anden side af grænsen.
  • Projekt Heracles modtager ca. 10 mio. kr. Her er SDU, Sygehus Sønderjylland og Region Syddanmark involveret. Via to store elektroniske platforme for dels patienter og pårørende, dels læger og sundhedspersonale vil projektet bidrage til en større patient empowerment. Konkret betyder det, at patienter i højere grad gør brug af muligheden for selv at påvirke behandlingsform hhv. valg af læge, og at sundhedspersonalet bliver bedre i stand til at understøtte dem heri.
  • Projektet kultKit modtager ca. 10,5 mio. kr. Projektets overordnede målsætning er at fremme borgernes interkulturelle forståelse og bidrage til at nedbryde sproglige og kulturelle grænser i Femern Bælt regionen. Som en del af projektet etableres der en pulje til støtte af mikro-projekter.
  • Projektet NorDigHealth modtager ca. 19 mio. kr. Der er fokus på – via en tidlig og bredtfavnende indsats – at reducere sygdomsniveauet ved ældre mennesker og derved nedbringe en stadig stigende udgiftspost hertil i både Danmark og Tyskland.