loader image

Biogasbranchen i anden runde

Det sidste år har forskningsprojektet ”Large Scale Bioenergy Laboratory 2” (LSBL2) arbejdet på at skabe en mere økologisk og miljøvenlig biogasbranche i programregionen. Resultaterne skal være mærkbare i hverdagslivet – således skal eksempelvis en højere andel af biogas integreres effektiv i energien uden at belaste programregionens biodiversitet.

Via det gode samarbejde og den brede viden, som partnerne tilegnede sig i løbet af forgængerprojektet LSBL1, er der skabt gode forudsætninger for det aktuelle projekt. Dette underbygges af de mange medvirkende virksomheder, og som giver LSBL2 gode chancer for langsigtet succes og solid forankring af resultater. Problemstillinger løses sammen og mere effektiv, ligesom LSBL2 får direkte adgang til virksomhederne og forskningen på området. ”Forskningen på dette område skal ikke længere være et uløst problem, men skal anvendes i hverdagslivet og det har virksomhederne indflydelse på. Det drejer sig ikke kun om forskningen, men også om anvendelsen”, fremhæver projektkoordinator Ane Katharina Paarup Meyer fra leadpartneren Aalborg Universitys afdeling i Esbjerg.

Men ikke kun de involverede virksomheder, der kommer fra hele programregionen, spiller en vigtig rolle. Man kan heller ikke se bort fra den grænseoverskridende komponent i denne sammenhæng. ”Klima kender ingen grænse”, siger projektkoordinatoren – og derfor er det grænseoverskridende samarbejde en så vigtig del af projektarbejdet. Nu om dage, hvor der globalt arbejdes på at producere energi så miljøvenligt som muligt, kan man ikke ”stoppe op” ved en geografisk grænse. Selv om biogas anvendes og omsættes forskelligt på den danske og tyske side, står begge lande foran de samme udfordringer i fremtiden.

Det hidtidige arbejde har stået sin prøve: ”Programregionen, som vi bor i, er en ledende region, når det drejer sig om udviklingen af biogasbranchen og grønne energier”, lyder det fra Ane Katharina Paarup Meyer, der er synlig tilfreds med resultatet. ”Mit personlige ønske er, at vi kan skabe en mere bæredygtig biogasbranche gennem LSBL2. Når vores viden og erfaringer kommer sammen, kan nye produkter opstå og så nærmer vi os vores mål”, afslutter projektkoordinatoren, der er på vej til nye udfordringer. Emil Brohus Jakobsen bliver fremover ny projektkoordinator i LSBL2 og han ser frem til sin nye rolle i det grænseoverskridende samarbejde.

LSBL2 er et godt eksempel på et innovationsprojekt, som både skaber vækst og beskæftigelse. På den måde nærmer vi os vores fremtidsmål om en grønnere og mere bæredygtig dansk-tysk region.

Vil du vide mere om projektet? Så klik her.