loader image

“BOOST” – Win-win-projektet for det grænseoverskridende arbejdsmarked

At opleve arbejdskulturen på den anden side af grænsen, at knytte kontakter hen over grænsen, at udvide sin horisont – det er blot nogle af de muligheder, uddannelsessøgende, erhvervsskoleelever og jobsøgende, men også jobcentre, erhvervsskoler og virksomheder får via Interreg-projektet ”BOOST – Greater Mobility across Femern Belt”.

BOOST blev lanceret i februar 2017 med en vision om et fælles, dansk-tysk arbejdsmarked, som især skal sikre, at den unge generation i Femern Bælt-regionen får flere perspektiver og muligheder. Leadpartneren CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster) og en række centrale institutioner på det danske og det tyske arbejdsmarked ønsker at øge bevidstheden om job- og praktiktilbud i det respektive naboland og udvikle et grænseoverskridende netværk, som ”booster” unge nyuddannedes mobilitet.

Godt et år efter projektets start glæder vi os over, at idéen om grænseoverskridende udveksling på arbejdsmarkedet allerede er blevet ført ud i livet for mange borgere. Via BOOST har mere end 140 borgere i Femern Bælt-regionen deltaget i aktiviteter, der skal fremme den grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet, og næsten 350 interesserede har allerede modtaget information om mulighederne i det respektive naboland.

“Vi lagde med det samme mærke til den store forskel, der er pĂĄ danske og tyske skoler.”

Uddannelsessøgende fra Lübeck var i marts 2018 i praktik på Lolland-Falster via Interreg-projektet BOOST

Interreg-projektet BOOST har som særligt fokuspunkt at åbne unge menneskers øjne for de spændende muligheder, der er på det grænseoverskridende arbejdsmarked i Femern Bælt-regionen. Uddannelsessøgende har derfor mulighed for selv at samle erfaringer gennem et ugelangt praktikophold i nabolandet. Efter flere forberedende møder stifter deltagerne bekendtskab med virksomheder, arbejdsformer og mennesker i nabolandet.

Sammen med 13 andre praktikanter deltog de to uddannelsessøgende Janne Marie Stolten og Julia Saß fra Lübeck i marts i et praktikophold i Nykøbing Falster via BOOST-projektet. ”De fleste af os arbejdede hele ugen i vores praktikvirksomheder. Andre gik i skole de tre første dage for at opleve, hvordan det er at gå i skole i Danmark. […] Eleverne arbejder meget selvstændigt, og både arbejdskulturen og tøjet er afslappet. Eleverne har selv laptops med. Og i klasseværelset er der moderne teknik som smartboards”, beskriver de to praktikanter deres indtryk. De danske arbejdsgivere roste de tyske praktikanters arbejdsindsats og initiativ.

“Job-dating” og “job-swaps” – Innovative aktiviteter for et dansk-tysk arbejdsmarked

Jobcentrene på begge sider af grænsen har en interesse i at informere deres målgrupper om de mange muligheder i nabolandet. Jobsøgende fra Tyskland og Danmark har derfor mulighed for at blive ”koblet sammen” af BOOST og lære potentielle nye arbejdsgivere at kende på grænseoverskridende såkaldte ”job-datings”. Der har indtil videre været afholdt 6 informationsmøder for jobsøgende i de danske jobcentre Lolland og Guldborgsund samt i Agentur für Arbeit Lübeck.

Næste skridt er ”job-dates”. Her skal en gruppe jobsøgende tage til nabolandet og deltage i ansættelsessamtaler med lokale arbejdsgivere. Yderligere ”job-datings” er under planlægning.

Gennem såkaldte ”job-swaps”, hvor man i to uger bytter arbejdsplads med sine hhv. danske og tyske kolleger, får projektets formidlende partnere, medarbejdere på jobcentrene og erhvervsskolerne en større forståelse for arbejdsformerne på den anden side af grænsen. Jobcentrene Lolland og Guldborgsund, Agentur für Arbeit Lübeck og Jobcenter Ostholstein har allerede gennemført gensidige ”job-swaps”, som medarbejderne er vendt tilbage fra med mange nye kontakter og erfaringer.

Helt frem til udgangen af 2019 hjælper BOOST unge mennesker og jobsøgende med at drage nytte af et dansk-tysk arbejdsmarked. Samtidig giver projektet virksomheder nyt spændende input og hjælper aktører på det danske og det tyske arbejdsmarked med at opnå viden om det respektive naboland – et win-win-projekt for borgerne i grænseregionen.