loader image

Brobygning med kultKIT

Som et af de første projekter forlader kultKIT Interreg-familien. Og når ungerne flyver fra reden, håber man som forældre jo altid, at de vil kunne stå på egne ben og gøre brug af det, de har lært. Når et Interreg-projekt slutter, føler vi det ganske meget på samme måde.

Det er vores ønske og mål, at Interreg-projekterne efter deres afslutning fortsætter med at have en så stor værdi for befolkningen i programregionen som muligt – for netop ikke at ende som støvfangere i en eller anden skrivebordsskuffe. Her spiller forankring af resultaterne en vigtig rolle – og her har kulKIT virkelig noget at vise frem.

„Vi er alle sammen meget tifredse med det, som er blevet skabt og opnået i forbindelse med kultKIT “, fortæller Erla Hallsteinsdottir fra den danske leadpartner Næstved Kommune, „især de mange mikroprojekter, som blev startet op i regi af kultKIT. De har i mange henseender beriget vores arbejde.“

Brobygning gennem musik og sport

Alt i alt er der som led i kultKIT udviklet 34 mikroprojekter i Femernbelt Regionen, som birager til at sikre et vedvarende samarbejde henover grænsen – også efter udløb af projektperioden.

I et af disse mikroprojekter er der blevet etableret et dansk-tysk fodboldfællesskab. Under betegnelsen „Det handler om mere end kampe“ gennemfører blandede dansk-tyske hold en række sociale aktiviteter samtidig med, at de på en legende måde også lærer det respektive andet sprog.

Et andet mikroprojekt ved navn „Det er sjovt at synge“ har skabt et dansk-tysk kor, der optræder ved gudstjenester og som afholder fælles koncerter.

Derudover er det lykkedes at skabe et dansk-tysk samarbejde mellem nogle af regionens skoler, der også fremover vil kommunikere ud til eleverne, hvilke grænseoverskridende uddannelsestilbud der findes i regionen.

Det har været den type projekter, som for alvor har vakt pressens interesse og som har gjort, at offentligheden er blevet bredt orienteret om kultKIT i de senere år. „En vigtig målsætning har i den forbindelse især været at bygge bro mellem mennesker rent mentalt“, forklarer Erla Hallsteinsdottir, „og det synes vi, er lykkedes meget fint.“

Afsluttende konference med dejlige minder

Den 5. maj 2018 gennemførte kultKIT sit sidste arrangement, som også offentligheden deltog i. Omkring 75 deltagere hyldede det vellykkede projektforløb i Lübeck – hvor der naturligvis også var lejlighed til at mindes den ene eller anden oplevelse i forbindelse med projektet.

På ”Mulighedernes marked” præsenterede en del af mikroprojekterne deres initiativer og fortalte om deres erfaringer. Eksempelvis præsenterede Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for Højere Uddannelser i Danmark, sine personlige erfaringer med det dansk-tyske samarbejde med fokus på uddannelsesområdet. En paneldebat om emnet „Kultur, uddannelse, ungdom – muligheder, udfordringer og fremtidsperspektiver for det dansk-tyske samarbejde“ rundede slutkonferencen i Lübeck af.

Tak for tre dejlige år

Projektet slutter denne sommer, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke parterne bag kultKIT for de flotte resultater og det gode samarbejde.