loader image

Demantec forøger livskvaliteten for mennesker med demens

Hvilke konkrete mål opnår Interreg-projekterne? Hvordan kommer projektresultaterne borgerne i programregionen til gode? Hvordan kan nye og stærke grænseoverskridende dansk-tyske netværk udvikles?

Til sin store afslutningskonference i Flensborg i november gav projektet ”Demantec – Demens og innovative teknologier på plejehjem” svar på disse og mange andre spørgsmål. I foyeen på Audimax FLensburg kunne konferencedeltagerne afprøve plejepersonalets hjælpemidler og lære mere om arbejdet for og med demensramte patienter i Danmark og Tyskland.

Det succesfulde projekt med fire tyske og seks danske partnere er lykkedes med at bringe professionsskoler, virksomheder, klyngeorganisationer og plejehjem sammen på en ny måde, ligesom projektaktiviteterne har været skræddersyede til de demensramte personer og plejepersonalets behov. På den måde er der både skabt konkret merværdi for brugerne, og sat fokus på de udfordringer, som emnet demens giver i fremtiden i Danmark og Slesvig-Holsten. Også på politisk niveau er det lykkedes projekt Demantec at skabe opmærksomhed om emnet.

For at de erkendelser og resultater, som projektet er kommet frem til, kan komme endnu flere personer til gode, har projektet besluttet sig for at forsætte og videreudvikle arbejdet med fokus på mennesket med demens og hjemmeplejen. En tilsvarende tillægsansøgning er netop blevet bevilget af Interreg-udvalget , og vi ønsker alle projektinvolverede held og lykke i det fremtidige arbejde. Vi glæder os til flere spændende resultater!

Ønsker du at høre mere om Demantec? Så besøg siden www.demantec.eu – her kan du også finde informationsmaterialer, finde informationer om aktuelle arrangementer og tage kontakt til projektteamet.