loader image

Den kulturelle arv i programregionen

Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde mere effektive henover grænsen?”
Mange projektaktører stiller spørgsmålstegn ved det, når det kommer til projektets gennemførelse. Også projektet NORDMUS.

NORDMUS forankrer ni partnerinstitutioner med i alt 53 museer og udstillingssteder i et fælles netværk. Netværkets mål er at præsentere fordelene ved regionens kulturarv. I den forbindelse skal der dannes et dansk-tysk museumsnetværk. ”Et sådant grænseoverskridende og regionale netværk eksisterer ikke – så vidt vi ved. Det gælder for hele Europa”, lyder det fra Dirk Keil, som er projektleder ved Museum Lolland-Falster (DK).

Efter halvandet år, halvdelen af projektets løbetid, arbejder projektet hen imod at kunne institutionalisere museumsnetværket i 2018.  Som en del af NORDMUS gennemføres tre testprojekter, der skal forbedre, styrke og opretholde samarbejdet henover grænsen. Så vidt som muligt skal det sikres, at et grænseoverskridende samarbejde mellem museerne efterfølgende kan stå på egne ben. Men succes kommer ikke af sig selv. ”Offentlighedens interesse spiller en vigtig rolle”, siger Dirk Keil „vi vil vække borgernes interesse gennem udstillinger på begge sider af grænsen og vi vil formidle vores viden bredt.” At formidle viden til alle borgere og faglige interessenter sker gennem planlagte Massive Open Online Courses, også kaldt MOOC’s. Enhver kan deltage gratis i disse MOOC’s – det kan være på en legende måde, men også på et højere fagligt niveau. Indholdet i Massive Open Online Courses præsenteres delvist som computeranimerede moduler. De fungerer som informations- og læreplatform på forskellige P

Projektet understøttes af de mange netværkspartnere, som stiller et stort personale til rådighed. NORDMUS mangler heller ikke projektpartnere. ”Vores projekt er meget kompleks på grund af de mange projektpartnere og projektindholdet”, bemærker Dirk Keil. ”Nogle gange spørger vi os selv, om vi har taget mundet for fuld. Men med målet for øje håndterer vi også denne usikkerhed. Vi har jo nok partnere, som vi kan stole på og som støtter os”, fremhæver projektlederen. Det er ikke kun partnerne, der er afgørende for projektets succesrige gennemførelse, men også erfaringer fra forgængerprojektet MUS-Belt. ”Selv om MUS-Belt var mere overskueligt, kan vi overtage meget og anvende det vi har lært. Hver dag nærmer vi os vores mål”, siger Dirk Keil til sidst.

Vil du vide mere om projektet? Så klik her.