loader image

Et stærkt partnerskab booster projekter

Et stærkt partnerskab er både grobund og forudsætning for et godt projekt. Hver dag oplever vi, hvordan stærke partnerskaber løfter projekterne op på et højere niveau – både hvad angår faglige resultater, samarbejdskultur og den grænseoverskridende merværdi, som samarbejdet medfører.

Der findes ingen matematisk formel på, hvordan stærke partnerskaber opstår og deres konkrete udformning ser ud.  Alligevel er vi aldrig i tvivl, når vi møder eksempler på stærke partnerskaber – og det gør vi heldigvis rigtigt tit. Ikke mindst i øjeblikket, hvor vi er i færd med at behandle alle projekternes årsrapporter.

Sammen er vi stærkere

Samarbejde på tværs af grænsen er kernen i et Interreg-projekt. Det indebærer både udvikling af fælles styrker, men også overvindelsen af forskellige barrierer.  Derfor kan det nemt ske, at der ind i mellem er forskellige synspunkter, når det drejer sig om den konkrete gennemførelse af et Interreg-projekt. Og her er det kendetegnende for stærke partnerskaber, at de ofte indgår kompromiser, hvilket har en positiv effekt på de langsigtede effekter i og forankringen af resultaterne.

God forberedelse er nøglen til succes

Desværre ser vi også i enkelte projekter, at partnerskabet er mindre stærkt. Det kan skyldes, at aktørerne måske ikke har været helt klare over, hvad et projektpartnerskab indebærer eller har haft nogle andre forventninger til, hvad der skal komme ud af det. Det kan resultere i uenigheder i partnerskabet, en suboptimal samarbejdskultur og/eller at de faglige resultater ikke bliver så gode som ønsket. Derfor kan det altid betale sig – gerne så tidligt som muligt i projektfasen – at bruge den nødvendige tid på at afstemme forventninger, og at lave konkrete og detaljerede projektplaner. Det er det, vi lægger op til i Interreg-ansøgningen og som vi anbefaler finder sted løbende hele vejen igennem projektets løbetid.

I administrationen er det vores oplevelse, at der bag langt de fleste Interreg-projekter står stærke partnerskaber. Og i sidste ende er det måske som i et godt ægteskab: når partnerskabet er kommet igennem udfordringerne, så står det endnu stærkere.