loader image

Fem år: Fælles udfordringer – fælles læring – fælles udvikling

”Når kor synger sammen på både dansk og tysk, og marketingeksperter roser en grænseoverskridende destination, så viser Europa sig fra sin bedste side.”
– Hiltrud Weddeling, programpartner for Kreis Ostholstein

I anledning af Interreg Deutschland-Danmarks fødselsdag kiggede administrationen i det seneste nyhedsbrev tilbage på de første fem år. I administrationen er vi stolte af at støtte det dansk-tyske samarbejde. Ligeledes glæder vi os dagligt over fordelene, som følger af forskellene mellem nabolandene.

Nu har vi spurgt de 11 programpartnere, hvad de er særlige stolte over, henholdsvis hvilke konkrete resultater og positive forskelle i det dansk-tyske samarbejde, der efter deres mening skal fremhæves.

Hiltrud Weddeling, programpartner for Kreis Ostholstein, forklarer i forhold til de dansk-tyske forskelle: ”Ærlig talt ser jeg flere ligheder.” Volker Ratje, programpartner kreds Plön, erkender: ”Udfordringerne på begge sider af grænsen ligner hinanden, men man tilgår løsningerne forskelligt. Herigennem opstår der nogle meget spændende processer, hvor alle involverede opnår gensidig forståelse og lærer en masse.”

Preben Jensen, formand for Interreg-udvalget, udtaler på vegne af programpartneren Region Syddanmark om de seneste fem år: ”Jeg er meget glad for, at vi med Interreg har udviklet et solidt og fungerende samarbejde mellem danske og tyske partnere. Med samarbejdsstrukturen på plads har vi kunnet udvikle en række konkrete tiltag, der bl.a. styrker det kulturelle fællesskab hen over grænsen. For jo mere vi taler sammen, jo bedre forstår vi hinanden.”

Programpartneren for Landeshauptstadt Kiel fortæller: ”Når vi taler med de partnere, der er involveret i de grænseoverskridende projekter, hører vi igen og igen, at den åbne udveksling og den gensidige læring er meget værdsat. Det fører til kompetencetilvækst og dermed til en højere grad af professionalisering. For Kiel betyder det, at især regionens innovationskraft bliver styrket gennem netværksdannelsen mellem forskellige projektaktører fra Slesvig- Holsten og de danske grænseregioner – og gennem overførslen af idéer, viden og teknologier mellem universiteter, studerende og i stigende grad også virksomheder. Det er vi som programpartner særligt stolte af.”

Sammenfattende er der således meget, man kan være stolt over: Spændende processer og et velfungerende samarbejde hen over grænsen, hvor der skabes gensidig forståelse og grænseoverskridende løsninger, en fælles dialog og læring fra og med hinanden. Gode grunde – både for administrationen og programpartnerne – til at fejre Interregs fem-års fødselsdag!
Og som Hiltrud Weddeling så fint udtrykte det i begyndelsen af artiklen:

”Når kor synger på både dansk og tysk, og marketingeksperter roser en grænseoverskridende destination, så viser Europa sig fra sin bedste side.”