loader image

Gode og sunde leveår med aktiv livsstil

Det er ingen hemmelighed, at der i fremtiden bliver flere ældre samtidig med at der bliver færre unge borgere. Det er selvfølgelig dejligt at levealderen stiger, så har vi hinanden i længere tid, men det er vigtigt, at sundheden og livskvaliteten følger med. Desværre er funktionsnedsættelse hyppigt forekommende hos den ældre befolkning og resulterer ofte i nedsat livskvalitet med høje sundhedsomkostninger til følge. Konkret vil den ældre befolkning (+65 år) over de næste 15 år i Slesvig-Holsten og Syddanmark stige med hhv. 6,7 % og 7,3 %, så der er virkelig tale om en både aktuel og stor udfordring.

Tidlig opsporing af sårbare ældre borgere har et stort potentiale for at kunne hjælpe dem til et godt, sundt og aktivt liv. Så der er energi og helbred til at gribe dagen med alle dens muligheder. Projekt WIPP har derfor som målsætning at udvikle metoder og serviceydelser, der har potentiale til at øge ældre borgeres aktive og sunde leveår.   Hertil hører bl.a. screeninger af ældre borgere for tidligt at kunne opspore nedsat funktionsevne eller risiko for samme samt mulighed for at gennemføre målrettede livsstilsændrende aktiviteter.

Motivation gennem selvindsigt

WIPP-projektet åbner op for et grænseoverskridende og unikt samspil mellem danske og tyske sundhedsaktører på tværs af programregionen. Kombinationen af borgerinddragelse, kompetencer fra sygekasser, kommuner, frivillighed, fødevareindustri og universiteter skaber et erfarings, lærings – og innovationsmiljø, der ikke tidligere er set indenfor sundhedsforebyggelse af ældre borgere.

”Den tidlige opsporing og screening, som bl.a. bliver gennemført under de første hjemmebesøg, giver borgeren de første hints til en forbedret sundhedsbevidsthed. Deltagerne oplever allerede under testen, hvilke styrker og svagheder de har. Der påbegyndes en motivation til på egen hånd at kunne ændre tingenes tilstand,” lyder det fra projektansvarlige Paolo Caserotti, Syddansk Universitet.

Der er ved screeningerne fokus på, hvordan borgeren indenfor udvalgte og vigtige områder fungerer i dagligdagen og hvilke muligheder, der gennem livsstilsændringer findes for at forbedre ens situation, både socialt og fysisk. Innovative forbedringer af de lokale strukturer og processer har til opgave at understøtte den enkelte borgers motivation og initiativ.

Umiddelbart reagerer deltagerne positivt på at få indsigt i ”egen” sundhedsprofil og mulighederne for at forbedre sin funktionsevne og livskvalitet.  Samtaler om effektive interventioner til forbedring af den fysiske og sociale funktionsevne med tilhørende forbedret uafhængighed og livskvalitet er altid velkomne og motiverende, ” fortsætter Paolo.

Vil du læse mere om WIPP? Så Klik her.