loader image

Halvleg i Interreg Deutschland-Danmark

Programmet Interreg Deutschland-Danmark fejrer halvleg. Interreg-udvalget har siden programmets start i 2014 godkendt 35 forskellige og værdiskabende projekter, der bidrager til videreudviklingen af den dansk-tyske programregion. Indtil 2020 vil programmet sætte gang i yderligere projekter med værdi for regionen, borgerne og virksomhederne.

Allerede fra start af var det tydeligt, at Interreg-programmets støttemidler er særdeles populære. Det har ikke ændret sig: Ved programmets halvleg er der således hidtil blevet investeret 63% af de til rådighed stående 90 millioner Euro i grænseoverskridende projekter. Det faktum, at der allerede på nuværende tidspunkt er bundet en forholdsvis stor andel af midlerne gør det oplagt for Interreg-udvalget at overveje, hvordan de resterende midler skal anvendes. Dette er i særlig grad nødvendigt, hvis alle planlagte og ønskede mål skal nås og der samtidig skal være midler til rådighed for projekter i den sidste halvdel af programperioden. På dets møde i juni 2017 havde udvalget en indgående drøftelse af dette tema og det blev besluttet at tage endelig stilling hertil i december 2017.

I mange holdsport indikerer halvleg det tidspunkt, hvor halvdelen af den regulære spilletid er gået. På dette tidspunkt har træneren mulighed for at ændre/tilpasse taktikken og give holdet nye impulser. I Interreg Deutschland-Danmark skal dette tidspunkt udnyttes – på baggrund af en evaluering af projekterne og programmet – at præsentere Interreg-udvalget for første konkrete erkendelser vedrørende programmets målopfyldelse samt forskellige handlingsmuligheder. På baggrund heraf skal Interreg-udvalget som ovenfor nævnt, tage stilling til, om og i givet fald på hvilken måde programmet skal tilpasses, herunder hvilket strategisk fokus der skal være for den fremtidige anvendelse af midler og hvordan dette eventuel kan realiseres. I et efterfølgende nyhedsbrev og på hjemmesiden vil der blive orienteret om udfaldet af drøftelsen.