loader image

Hvad ændrer sig?
– lettelser og fornyelser

For at skabe et attraktivt støtteprogram med mange muligheder, har vi – på vejen til det nye Interreg-program – bogstaveligt talt vendt alle sten for at finde en lang række forenklinger og nyskabelser, som vil bidrage til at mindske kompleksiteten i ansøgningsprocessen og projektgennemførelsen på visse områder.

 • Nyt ansøgnings- og budgetformular (mindre kompleksitet)

 • Forenklede omkostningsmuligheder til budgettering og regnskab

 • Engelsk muligt i ansøgninger og rapporter

 • Ingen central ekstern projektevaluering

 • Ny database med flere funktioner (ikke tilgængelig ved den første ansøgningsfrist i 2022)

 • Det er ikke længere obligatorisk at have en egen projekt-hjemmeside. Hvert projekt får en underside på den nye programhjemmeside. Ingen egen adgang, vedligeholdelse af siden i samarbejde med Interreg-sekretariatet. Den nye hjemmeside vil være online i foråret 2022

 • Finansiering på op til 19 500 EUR pr. projekt til forberedelsesomkostninger. Hvis projektet bliver godkendt

 • Finansiering af omkostningerne i forbindelse med afslutning af projektet

 • Forvaltningskontrol foretaget af forvaltningsmyndigheden = Ingen eksterne revisorer

 • Fond for små projekter og fond for borgerprojekter

 • Og mange flere…

Vores mål er at gøre det nye Interreg6A-program endnu bedre, mere effektivt og enklere for alle involverede parter. Emnet afbureaukratisering og mærkbare forenklinger spiller derfor en central rolle.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Interreg-sekretariatet.