loader image
flag de,dk

I fællesskab skaber vi et nyt dansk-tysk Interreg-program

Puljen af støttemidler i det nuværende dansk-tyske EU-program ”Interreg Deutschland-Danmark” er næsten tom. Men man plejer jo at sige: når en dør lukkes, åbnes en anden.

I de seneste måneder har politikere, administrationen og aktører fra vores programregion arbejdet med forberedelsen af det nye dansk-tysk Interreg-program (2021-2027). Med en pulje fuld af støttemidler, innovative projektideer og en høj grad af engagement skal vores region udvikle sig, vokse og blive endnu mere attraktiv, dette til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Programregionen byder på flere interessante temaer og problemstillinger, som rummer en række potentialer og udviklingsmuligheder. For det nye Interreg-program gælder det bl.a. om at pege på netop de centrale temaer og udfordringer, således at de kan danne ramme for nye strategiske Interreg-projekter.

Det var uvant og anderledes, men det blev alligevel en succes, da vi i januar 2021 gennemførte fire virtuelle stakeholder-workshops. Centrale aktører (stakeholder) fra de forskellige områder, eksempelvis turisme, sundhed, arbejdsmarked, kultur og klimaforandringer deltog. Sammen med disse centrale aktører fra Danmark og Tyskland drøftede vi det indhold og de temaer, som er af stor relevans for vores region og som skal bringe de to lande endnu tættere sammen.  

Bild von Thomas Waldner, Annegret Bötel & Leif Jakobsen
Thomas Waldner, Annegret Bötel & Leif Jakobsen

De knap 100 repræsentative aktører fra vores programregion blev inviteret til fire forskellige tematiske workshopper for at klarlægge input til den endelige udvælgelse af temaerne:

1. workshop ”et mere intelligent Europa”:
Hvordan kan grænseregionalt samarbejde fremme innovation og herigennem styrke programregionens innovationskapacitet og –færdigheder

2. workshop ”et grønnere Europa”: Hvordan kan vi fremme grøn omstilling og klimatilpasninger ved at udnytte programregionens ressourcer og kompetencer?

3. workshop ”et mere socialt Europa”: Hvordan kan vi styrke livskvaliteten og samhørigheden i programregionen gennem grænseoverskridende samarbejde?

4. workshop ”bedre Interreg-governance”: Hvad kan der gøres for at nedbryde barrierer for det grænseoverskridende samarbejde? Hvilken slags strategisk samarbejde kan understøtte dette, og hvordan kan projekter blive mere effektive i forhold til at afdække mulige barrierer?

Vi vil gerne sige mange tak til alle deltagerne for deres vidensdeling og konstruktive bidrag, som vil flyde ind i den endelige teamanalyse.

Bild von Thomas Waldner und Lewe Kuhn
Thomas Waldner & Lewe Kuhn

I de kommende uger og måneder vil der fortsat ske en masse bag kulisserne. Som næste skridt planlægger og gennemfører vi en offentlig høring. Ved hjælp af en offentlig høring (online gennemførelse) ønsker vi at give virksomheder, institutioner, interessenter og borgerne i Danmark og Tyskland mulighed for at give deres holdninger og ønsker til temaerne og indholdet i det nye Interreg-program til kende. Parallelt hertil udarbejdes et første udkast til en såkaldt interventionslogik, der beskriver, hvordan Interreg-programmet skal nå sine mål og hvordan disse kan måles og kvantificeres. Derudover beskæftiger administrationen sig med mange centrale spørgsmål – herunder reglerne om støtteberettiget projektudgifter eller indikatorerne – i forbindelse med samarbejdsprogrammet, som fremlægges for Europa-Kommissionen med henblik på endelig godkendelse i sommer 2021.

Vi vil løbende informere dig om dette via vores nyhedsbrev og på vores hjemmeside (link).