loader image

Informationer angĂĄende coronavirus

Venligst tag kontakt til Interreg-sekretariatet, hvis der på grund af COVID-19 kommer forholdelsesregler, anbefalinger eller varsler, som vil have indflydelse på projektets gennemførelse og der derved opstår spørgsmål til projektforløbet. Vi beder om din forståelse, hvis der opstår forsinkelser i besvarelsen af ​mails.

Yderligere informationer vil løbende blive delt her. Vores kontaktinformationer finder du her: Interreg-sekretariat og forvaltningsmyndigheden


Den sidste frist i programmet for at indsende en ændringsansøgning er med indsendelsen af årsrapporten for kalenderåret 2021.

Situationen som følge af den aktuelle corona-virus påvirker stadig delvist gennemførelsen af projekterne. I den forbindelse vil vi gerne informere om mulige aktivitets- og budgetjusteringer (gældende fra 14.12.2021, med forbehold for ændringer. Oplysninger til revisorer nedenfor):

Følgende ændringer i forbindelse gennemførelsen af aktiviteter og budgetjusteringer kræver ingen godkendelse, og en ændringsansøgning er ikke nødvendig, forudsat at de finder sted inden for et kalenderår.

Følgende corona relaterede justeringer i projektgennemførelsen skal være betinget af en officiel beslutning eller varsling og kan som følge heraf foretages af projektet selv og uden godkendelse. I den forbindelse kan udgifter, der direkte og umiddelbart er knyttet til gennemførelsen af den pågældende aktivitet, flyttes omkostningsneutralt inden for et kalenderår.

1. hvis aktiviteter skal flyttes, kan de finde sted pĂĄ et senere tidspunkt inden for et kalenderĂĄr (mulighed 1).

2. alternative tilgange til gennemførelse af planlagte aktiviteter er mulige (f.eks. afholdelse af videomøder i stedet for personlige møder, gennemførelse af onlineundersøgelser for at indsamle input). Herved ændres aktiviteternes indhold ikke væsentligt (mulighed 2)

3. at en aktivitet slet ikke gennemføres skal betragtes som den allersidste mulighed (mulighed 3).

Udgifternes støtteberettigelse

1. Kun udgifter, der under ingen omstændigheder kan refunderes eller tilbagebetales, er støtteberettigede. Disse udgifter bør holdes så lave som muligt, f.eks. ved at benytte sig af en afbestillingsforsikring til dækning af rejseudgifter eller andre afbestillingsmuligheder f.eks. ved arrangementer.

2. Indtægter fra f.eks. “Kurzarbeitergeld” eller “lønkompensation” eller andre offentlige ydelser, der er direkte relateret til udgifter i projektet, skal fratrækkes de støtteberettigede udgifter.

MĂĄlopfyldelse/output

Ændringerne bør ikke have nogen konsekvenser for opfyldelsen af projektets mål. I den næste rapport skal der henvises til omstændighederne, konsekvenserne og ændringerne. Angiv også den respektive gyldige officielle varsling eller instruktion, der førte til ændringen.

Følgende gælder for alle justeringer: Som Leadpartner skal du informere projektets sagsbehandler i Interreg-sekretariatet om den nødvendige justering ved den næste rapportering i forbindelse med en status- eller årsrapport.

Informationer til revisorer

På grund af den særlige situation med COVID-19 er on-the-spot kontroller ikke mulige. Det anbefales kun at udføre skrivebordsbaserede kontroller, indtil det igen er sikkert for personalet at foretage besøg på stedet.

Alternativer til on-the-spot kontroller under COVID-19, f.eks. ved hjælp af online mødeværktøjer, videooptagelse og fotodokumentation, er mulige under forudsætning af, at omfanget af kontrol på stedet kan gennemføres uden fysisk tilstedeværelse hos partneren, f.eks. bevis for levering af aktiviteter og output. Undersøg venligst også, om du kan se på større varer online via en mobilenhed. On-the-spot kontroller, som er blevet annulleret eller udsat på grund af COVID-19, skal udføres senere, hvis det er muligt.