loader image

Informationer angående coronavirus

Venligst tag kontakt til Interreg-sekretariatet, hvis der på grund af COVID-19 kommer forholdelsesregler, anbefalinger eller varsler, som vil have indflydelse på projektets gennemførelse og der derved opstår spørgsmål til projektforløbet. Vi beder om din forståelse, hvis der opstår forsinkelser i besvarelsen af ​mails.

Yderligere informationer vil løbende blive delt her. Vores kontaktinformationer finder du her: Interreg-sekretariat og forvaltningsmyndigheden


Situationen grundet COVID-19 har i nogen udstrækning indflydelse på gennemførelsen af projekterne. Generelt vil vi komme med følgende vejledning (status den 14.01.2021, vi tager forbehold for, at der kan ske ændringer. Informationer til revisorer længere nede):

Tag kontakt til din sagsbehandler i Interreg-sekretariatet for at drøfte detaljerne.

Proceduren:

  1. Ændringer i projektforløbet skal være begrundet i en officiel beslutning eller anbefaling.
  2. Undersøg om aktiviteten kan udskydes. Hvis det er nødvendigt at udskyde aktiviteter, så kan disse finde sted på et andet tidspunkt i samme år eller i følgende år under forudsætning af at aktiviteternes væsentlige indhold derved ikke forandres. Også udgifter, der direkte relaterer til de udskudte aktiviteter, kan udskydes, såfremt de er omkostningsneutrale. Som Leadpartner skal du informere din sagsbehandler i Interreg-Sekretariatet om de nødvendige tilpasninger. En særlig godkendelse fra Interreg-administrationen til at flytte aktiviteter og tilpasse budgettet er grundet den særlige Covid-19-situation ikke nødvendig.
  3. Fortsæt med projektet så vidt det er muligt for at opnå de planlagte mål.
  4. Undersøg, hvilke alternative muligheder der er for at gennemføre planlagte aktiviteter (fx gennemførelse af video-møder i stedet for personlige møder, gennemførelse af online spørgeskemaer for at indhente input). At aflyse en aktivitet helt skal være den allersidste option.
  5. Overvejer du at forlænge projektet, så tag venligst kontakt til Interreg-sekretariatet. I den forbindelse kan der kun tages højde for udgifter, som er direkte forbundet med gennemførelsen af en aktivitet i jeres projekt. Derudover kan ingen yderligere udgifter medtages i regnskabet.

Støtteberettigede omkostninger:

  • Det er kun de udgifter, der under ingen omstændigheder kan erstattes eller tilbagebetales, der er støtteberettiget. Hold omkostninger så lave som muligt, fx ved at udnytte en afbudsforsikring i forbindelse med rejser eller andre muligheder for annullering.
  • Indtægter igennem lønkompensation eller andre statslige ydelser, som direkte relaterer til projektet, skal trækkes fra de støtteberettigede omkostninger.

Målopfyldelse/outputs:

  • Forandringerne må ikke få konsekvenser for projektets målopfyldelse. I den næste afrapportering skal der henvises til omstændighederne, følgerne for og ændringerne i projektet. Nævn også den officielle beslutning eller anbefalingen, som var årsag til ændringen.

Dokumentation:

  • Såfremt det ikke drejer sig om en handling under punkt 2 ovenfor, anmod Interreg-administration om en skriftlig bekræftelse på, at der må foretage ændringer i projektet. Gem bekræftelsen sammen med de øvrige bilag fra projektet, så det sikres, at den er tilgængelig ved en senere kontrol.

Kommende ansøgningsfrister:

  • På nuværende tidspunkt er der ingen ændringer i de offentliggjorte ansøgningsfrister.

I forbindelse med Corona-restriktionerne opstår der forskellige udfordringer, som også påvirker projektgennemførelsen og afrapporteringen. I bedes i projekterne finde pragmatiske løsninger mht. digital dokumentation af projektfremdriften. I den forbindelse skal de relevante regler overholdes. I kan med fordel drøfte mulighederne med jeres revisor.

I bedes desuden være opmærksomme på at gemme den digitale dokumentation.


Informationer til revisorer

På grund af den særlige situation med COVID-19 er on-the-spot kontroller ikke mulige. Det anbefales kun at udføre skrivebordsbaserede kontroller, indtil det igen er sikkert for personalet at foretage besøg på stedet.

Alternativer til on-the-spot kontroller under COVID-19, f.eks. ved hjælp af online mødeværktøjer, videooptagelse og fotodokumentation, er mulige under forudsætning af, at omfanget af kontrol på stedet kan gennemføres uden fysisk tilstedeværelse hos partneren, f.eks. bevis for levering af aktiviteter og output. Undersøg venligst også, om du kan se på større varer online via en mobilenhed. On-the-spot kontroller, som er blevet annulleret eller udsat på grund af COVID-19, skal udføres senere, hvis det er muligt.