loader image

Information angående den forventede sidste ansøgningsfrist for prioritet 2 og 3 den 21.08.2019

Ansøgningsfristen den 21.08.2019 forventes at være den sidste ansøgningsfrist for prioritet 2 ”Bæredygtig udvikling” og prioritet 3 ”Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse”. Hvis du har projektideer inden for disse to prioriteter, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tager kontakt til sekretariatet for at afklare det videre forløb.

Hvis der efter den 21.08.2019 stadig er betydelige midler tilbage i prioritet 2 og/eller 3, vil Interreg-udvalget formodentlig forelægge EU-Kommissionen et forslag om en programændring med henblik på at overføre midlerne til andre prioriteter for at undgå, at midlerne udløber.

Efter ansøgningsfristen den 21.08.2019 vil der altså ikke være midler til rådighed til nye projektansøgninger i prioritet 2 og 3 som det ser ud på nuværende tidspunkt.

Tillægsansøgninger for prioritet 2 og/eller 3 kan fortsat indsendes, også efter den 21.08.2019 – forudsat, at der er restmidler eller frigjorte midler til rådighed. Ansøgningsfristen den 10.09.2019 for tillægsansøgninger gælder derfor fortsat.