loader image

Inspirerende kommunikationsnetværk

I det forgangne år har de godkendte Interreg-projekter og programmet Interreg Deutschland-Danmark været omtalt i danske og tyske medier omkring 200 gange. Det er en rigtig flot præstation, der dog kan blive endnu bedre – ikke mindst, fordi kommunikation- og offentlighedsarbejdet spiller en stor rolle i Interreg Deutschland-Danmark, og fordi programmet – og projekterne aldrig kan få nok opmærksomhed.

På den baggrund blev der den 29. november 2017 holdt et første møde i Interregs nyetablerede kommunikationsnetværk. Initiativet retter sig mod alle kommunikationsmedarbejdere i de hidtil godkendte projekter. Hvorfor? Fordi, der er brug for et forum, hvor det udelukkende handler om kommunikation, hvor erfaringsudveksling og networking er i fokus, og hvor der er plads til gensidig inspiration og motivation.

Hele 42 kommunikationsmedarbejdere deltog med stort engagement og udviste derved et behov for at kunne udveksle erfaringer. Mødet fandt sted i det store ”Europarum” på rådhuset i Flensborg. Her bød overborgmesteren i Flensborg, Simone Lange, som desuden er én af Interreg-udvalgets formænd, deltagerne velkommen. Christina Ehlers, kommunikationsansvarlig i Interreg Deutschland-Danmark, lagde i sit oplæg vægt på, at den gensidige læring og erfaringsudveksling på kommunikationsområdet, er kendetegnende for Interreg-programmet og projekterne.

Jeg er blevet meget inspireret af alle de igangværende gode projekter. Vi har alle nydt godt af at kunne dele erfaringer i dag”, sagde Agathe Stralla fra projektet VekselWirk.

I et oplæg fra Zora Rubahn, understregede hun vigtigheden af at kommunikere, hvad Interreg-støtten resulterer i. Zora er kommunikationsmedarbejder i tre forskningsprojekter: Rollflex, InProReg og CellTom, der alle er støttet af Interreg. På en levende måde fortalte Zora om forskellige typer af udfordringer, og hvordan hun har sat fokus på kommunikation i projekterne.

Vi skal styrke den interne kommunikation og give kommunikation den fornødne opmærksomhed.  Personlige møder imellem projektpartnere og kommunikationsmedarbejdere er særdeles effektive og nyttige – særligt for os kommunikationsansvarlige, som skal skabe en god ekstern kommunikation”, understregede Zora Rubahn.

I en tid, hvor digitaliseringen konstant forandrer mulighederne for kommunikation, skal Interreg-programmet og projekterne være i stand til at følge med. Her spiller videoer en stor rolle. Det udgør et stærkt kommunikationsredskab – et redskab, der er kommet for at blive. På programniveau har vi gjort de første erfaringer med videoer – både selfmade samt professionelt produceret. Begge dele fungerer godt – f.eks. som supplement til tekster for at gøre kommunikation mere levende. Felix Prell, Leadpartner i projektet Prometheus og med en medieuddannelse i bagagen, viste konkrete eksempler og fortalte om sine erfaringer med at anvende video som kommunikationsværktøj. Christina Ehlers og Hannah Nagler-Olesen, begge fra Interreg-sekretariatet, viste hvordan man selv hurtigt kan komme i gang med at lave videoer med sin smartphone.

”Visuel kommunikation opfattes hurtigere og huskes bedre end skriftlig kommunikation. Derfor mener jeg, at videoer er et stærkt kommunikationsværktøj og at videoer er kommet for at blive”, fastslog Christina Ehlers.

Pressearbejde kan til tider være udfordrende, men det er en nødvendig opgave for at øge kendskabet til programmet og projekterne samt for at kommunikere deres resultater i medierne og over for borgerne.  To projekter, der allerede har været omtalt en del i medierne, er KursKultur og InnoCan. Angela Jensen (KursKultur) og Elise Burmeister (InnoCan) fortalte om deres oplevelser med pressen og gav de andre deltagere diverse tips med på vejen.

Begge er enige: ”Den personlige kontakt til journalister er nøglen til et succesrigt pressearbejde”.

Deltagerne benyttede sig af muligheden for dele erfaringer, tale om succeser og drøfte tidligere samt aktuelle udfordringer. Det store engagement og den interesse som kommunikationsmedarbejderne havde med i bagagen førte til produktive samtaler og diskussioner.

Fra administrationens side vurderes mødet som meget givende, da vi også selv havde mulighed for at lade os inspirere af projekternes arbejde. Tusind tak til alle deltagerne.