loader image
hologram

Intelligent robot skal understøtte god håndhygiejne

God håndhygiejne er ekstremt vigtig, når det handler om at hindre smittespredning med fx bakterier og virus. Med håndhygiejne menes hånddesinfektion eller håndvask – et simpelt tiltag med størst effekt. Men udføres håndhygiejnen ikke grundigt nok, så har den naturligvis ikke den ønskede effekt.

Interreg-udvalget har godkendt midler til et nyt dansk-tysk forsknings- og udviklingsprojekt, der skal forbedre forebyggelsen af smitsomme sygdomme, såsom Covid-19, ved hjælp af hånddesinfektion. I det nye projekt ”Hand Disinfection Robot – HanDiRob” vil erfarne aktører fra sundheds- og velfærdsområdet udvikle moduler til en intelligent og social robot, som vil kunne henvende sig til borgere og tilbyde dem hånddesinfektion, beskyttelsesudstyr og instruktion i at desinficere hænderne grundigt.

HanDiRob fokuserer på udfordringen omkring håndhygiejne, hvilket er særligt relevant, nu hvor samfundet er udfordret af en pandemi. I projektet bygger vi på eksisterende teknologier, som tilpasses i forbindelse med, at vi udvikler en robot, der både kan motivere borgere til at desinficere deres hænder, men også instruere i, hvordan det gøres korrekt,” siger Oskar Palinko, projektleder og adjunkt ved SDU i Odense. 

Automatiske hånddesinfektionsdispensere, som vi ser offentlige steder i dag, er passive. Du skal selv opsøge dem for at kunne anvende dem. HanDiRob-projektets løsning involverer et nyt selvkørende modul, og gør hånddesinfektion til en proaktiv løsning ved at den aktivt henvender sig til og interagerer med mennesker. Enheden kan gå i dialog med mennesker, den vil være i stand til at distribuere personligt beskyttelsesudstyr og den har en indbygget skærm til at vise en instruktionsvideo omkring effektiv hånddesinfektion.

skitse af prototypen

Vi forventer, at en sådan enhed både kan være stationær og dermed billigere og mere velegnet til områder, hvor der færdes mange personer, men også mobil for at kunne interagere med personer og motivere dem til at benytte enheden. I forbindelse med projektet vil vi også evaluere, hvor grundigt hænderne bliver sprittet af og undersøge, om brugen af instruktioner kan føre til en forbedring heraf,” siger Robert Wendlandt, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck.

Partnerne bag projektet har et tæt samarbejde og bygger både på et eksisterende netværk og teknologier, som i tidligere projekter blev udviklet i fællesskab. I HanDiRob-projektet vil Syddansk Universitet (Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet) primært bidrage med viden omkring robotteknologi samt menneske-robot- interaktion, mens Fachhochschule Kiel fokuserer på brugergrænseflader og Universitetet i Lübeck bidrager med viden omkring medikoteknik og evaluering. Robotmodulerne skal testes på OUH i Odense og på universitetshospitalet i Lübeck med henblik på at få feedback fra brugerne, tilpasse modulerne og bevise deres anvendelighed.

Vi har således de rette kompetencer her i regionen til at yde et bidrag til håndteringen af pandemien. Og eftersom samarbejdet imellem partnerne allerede er etableret, kan vi hurtigt opnå resultater. Vi forventer, at den første prototype, er klar i efteråret 2021. Dog vil nogle funktioner endnu ikke være implementeret i den første version,” siger Franziska Uhing, Fachhochschule Kiel.    

I øjeblikket er samarbejdspartnerne i færd med at starte projektet op, tilknytte de relevante ressourcer og næste skridt er videreudviklingen af prototypen. HanDiRob vil gøre det så nemt som muligt at udbrede og anvende robotten på andre områder end hospitalsområdet, herunder f.eks. skoler, daginstitutioner eller indkøbscentre for dermed i endnu højere grad at bidrage til at mindske spredning af sygdomme.