loader image

Intelligente løsninger skaber arbejdspladser

”Made in ____” – sådan står der på rigtig mange af produkterne på hylderne i butikker i både Danmark og Tyskland. Det har længe været en tendens, at flere og flere virksomheder flytter deres produktion til udlandet for at spare penge. Spørgsmålet er, om vi bare må acceptere, at vi stort set er et videnssamfund, der udvikler, men kun i beskedent omfang producerer ting selv? Kan det overhovedet lade sig gøre at have en konkurrencedygtig produktion i vores programregion på trods af højere lønomkostninger?

Interreg-projektet InProReg har taget kampen op og fundet løsninger på, hvordan vi ikke bare kan fastholde de nuværende produktioner, men også hvordan produktioner kan hentes ”hjem” fra udlandet.

Erhverslivet smelter ind i projektet

InProReg skaber en platform, hvor virksomheder får adgang til viden på tværs af den dansk-tyske grænse. Gennem innovative automationsløsninger skal virksomhederne blive mere konkurrencedygtige. Energi, fødevarer og velfærdsteknologi er nogle af de områder, hvor vores programregion har særlig gode muligheder for en konkurrencedygtig produktion.

Projektpartnerne har i samarbejde med de lokale virksomheder fastlagt, hvilke behov der efterspørges i produktionsvirksomhederne. I den forbindelse er det bl.a. blevet klart, at medarbejderne bør uddannes i nye automatiseringsteknologier, som er relevante, hvis virksomhederne skal producere mere effektivt. Herigennem bliver medarbejderne fra vores programregion i stand til at skabe en højere nytteværdi for virksomheden. ”Et af vores mål er at få virksomhedernes øjne op for, at det i det lange løb kan være rentabelt at have sin produktion regionalt” siger Fei Yu fra Mads Clausen instituttet SDU, der er projektleder for InProReg.

Kompetencer er til stede

Det høje faglige niveau i Danmark og Tyskland giver virksomhederne muligheden for at effektivisere logistikken og samtidig gøre vejen fra råvare til produkt hurtigere ved at forkorte transporttiden. Ved at tilbyde f.eks. workshops og skabeloner til effektive processer giver projektet mulighed for, at virksomhederne sammen kan skabe processer og dele viden til gavn for hele industrien i programregionen. Med andre ord skal pilotvirksomhederne i projektet danne grobund for et stærkt regionalt produktionssamarbejde i fremtiden.

”Virksomhederne investerer en masse tid og ressourcer i projektet” siger projektlederen. Derfor er det også vigtigt for partnerne i InProReg at vise merværdien ved det grænseoverskridende projekt. Indtil videre har projektet kortlagt kompetencerne og branchen.. På baggrund af brancheoverblikket forventes de første konkrete resultater og eksempler på succesfulde virksomheder i begyndelsen af det kommende år.

Ønsker du at læse mere om InProReg? Så klik her.