loader image

International Business Days med gæster fra 5 lande

Den 19. og 20. april blev ”International Business Days” afholdt i Næstved, den næststørste kommune i Region Sjælland. Næstved Kommunes erhvervsfremmeorganisation, Næstved Erhverv, havde inviteret mere end 100 danske virksomheder til at netværke med aktører fra Estland, Finland, Norge, Sverige og Tyskland for på den måde at skabe interesse for internationalisering af virksomheder og grænseoverskridende samarbejde. Gennem spændende oplæg, workshops og præsentationer kunne interesserede høre om de mange muligheder, og bagefter var der arrangeret en international “markedsplads”, hvor deltagerne kunne knytte direkte og personlig kontakt med hinanden.

Kendte ansigter og nye kontakter – Interreg var vidt repræsenteret

Også vi benyttede lejligheden til –  blandt de mange internationale aktører og deltagere fra programregionen – at gøre nye aktører opmærksomme på mulighederne hos Interreg Deutschland-Danmark. Vores kolleger fra det svensk-norsk-danske Interreg-program deltog også. Også kendte repræsentanter for vores projekt ”InProReg” benyttede muligheden for at knytte nye kontakter.

International Business Days var en mangfoldig networking event, og vi kommer gerne igen.