loader image

Med Interreg ude, hvor kragerne vender

På tysk og sønderjysk taler man af og til om at ”være helt ude på Vallekajen” eller ”bo langt ude på Vallekajen”. Oversat til rigsdansk betyder det noget i retning af at være langt ude på bøh-landet – der, hvor kragerne vender. I forbindelse med Interreg-programmernes Annual Meeting i Rumænien var det derfor morsomt at opdage, at Vallekajen faktisk findes i virkeligheden – det ligger lige syd for den rumænske hovedstad Bukarest, og der findes også Interreg-projekter!
Det var EU-Kommissionen, som i anledning af det rumænske EU-formandskab havde inviteret Interreg-programmerne til årsmøde i Bukarest. Her kunne repræsentanter fra alle Europas Interreg-programmer drøfte aktuelle emner, herunder særligt Interregs fremtid. Den nye støtteperiode begynder i 2021, og for de igangværende programmer er det ved at være tid til at begynde at forberede de fremtidige programmer. Et af emnerne på mødet var de første udkast til nye forordninger fra EU-Kommissionen, som udgør det juridiske grundlag for alle programmer. Der er dog fortsat uenighed om flere punkter i forordningerne, og derfor skal der efter den politiske sommerpause forhandles videre med Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet.

Naturligvis spillede de udfordringer, som Europa pt. står over for, også en rolle på mødets workshops og diskussioner. Brexit, migration, højreorienterede bevægelser og nationalistiske tendenser påvirker også Interreg og Interregs mål, både indholdsmæssigt og finansielt. På trods af mange udfordringer er der heldigvis ingen i Europa, der tvivler på merværdien af Interreg og programmernes betydning for Europas udvikling og sammenhold.

Det handler om i fremtiden at formidle de gode resultater og succeshistorier endnu bedre og bredere og at bringe borgerne i EU og hele verden endnu tættere sammen. Derfor var programmernes kommunikation og PR også et vigtigt emne på mødet. Hvordan laver man kommunikation, der virkelig når målgruppen? I forhold til hjemmesider, sociale medier og events blev en hel række eksempler analyseret af en ekspert, der gav tips og gode råd til, hvordan man øger synligheden. Det vender vi tilbage til og fortæller mere om i et senere nyhedsbrev.

På en tur til Giurgiu ved den rumænsk-bulgarske grænse oplevede vi Interreg ude på Vallekajen – eller Walachia, som det hedder på rumænsk. Programmet Interreg5A Rumænien-Bulgarien støtter projektet JEROME, som i en fælles øvelse for indsatsstyrker fra begge lande demonstrerede, hvordan samarbejdet rent praktisk fungerer i tilfælde af kemiske, biologiske eller radioaktive angreb eller nødsituationer. Vi fik indtryk af et succesfuldt samarbejde med stort engagement hos parterne på alle sider.

Vi har fået mange ideer, forslag og diskussionsoplæg til vores eget program med fra udvekslingen med EU-Kommissionen og Interreg-kollegerne fra hele Europa – nogle kom endda helt fra Madagaskar og Caribien, for der findes også Interreg, ligesom vi nu ved, at der gør på Vallekajen.