loader image

Interreg-karavanen i Eutin på Welt-Fischbrötchen-Tag

Der var liv i gaden, da det ugentlige lørdagsmarked i Eutin den 4. maj bød Interreg-karavanen velkommen. Interreg-udvalgsmedlem Sibylle Kiemstedt og Interreg-projekterne BOOST, kultKIT og NORDMUS stod sammen med medarbejdere fra Interreg-sekretariatet klar til at fortælle om det gode dansk-tyske samarbejde.

Med Fischbrötchen og solskin lærte flere interesserede borgere mere om, hvilke konkrete muligheder det dansk-tyske samarbejde tilbyder. Blandt andet blev et forældrepar klogere på, hvilke muligheder deres børn har for tage en uddannelse på den anden side af landegrænsen gennem Interreg-projektet BOOST. Projektet arbejder med at øge mobiliteten mellem Danmark og Tyskland inden for områderne uddannelse og arbejde.

Nogle borgere, der gjorde holdt ved standen, ønskede at knytte bånd til danske borgere med samme interesser. Borgernes interesser var vidt forskellige og omfattede bl.a. en kortklub, en idrætsforening og madentusiaster. Netop her kunne Interreg-projektet kultKIT hjælpe med at formidle kontakt med borgere på den anden side af Femern Bælt.
Det tidligere Interreg-Projekt NORDMUS kunne fortælle borgerne om, hvordan et Interreg-projekt udviklede sig til en fast forening. Her blev blandt andet talt om, hvilke danske og tyske museer der er en del af NORDMUS museumsforeningen. Noget der også gav nogle borgere et par tips til en eventuel sommerferie i Danmark.

”Borgerne i Eutin tog imod os med åbenhed og nysgerrighed. De havde stor interesse i det dansk-tyske samarbejde og blev positivt overraskede over, hvor mangfoldige de grænseoverskridende projekter er og i hvilket omfang EU-støttemidler tilflyder regionen,” sagde Sibylle Kiemstedt fra Interreg-udvalget om Interreg-karavanen i Eutin. ”Med tre borgernære projekter kunne vi meget konkret vise, hvordan borgerne kan få glæde af Interreg-midlerne.”

Disse Interreg-projekter var med i Eutin:

BOOST: Uddannelses- og jobmulighederne skal ikke begrænses af landegrænsen. I Femern Bælt regionen er der masser af muligheder, også i nabolandet. BOOST arbejder bl.a. med tiltag som job-swap, workshops og lærlingeudveksling, der skal øge mobiliteten på arbejds- og uddannelsesområdet også efter projektets afslutning.

kultKIT: Dansk-tysk kulturprojekt, der skal bringe borgerne i Femernbælt-regionen tættere på hinanden. Projektet er et såkaldt paraplyprojekt, hvor der kan søges penge til mange mindre projekter inden for uddannelse, kultur, sport, fritid og transport. Målgruppen er især børn og unge.

NORDMUS: Danmark og Tyskland har en lang fælles historie, hvilket også har sat sit præg på kulturarven i programregionen. Afslutningen af projektet i 2018 var samtidig startskuddet på et nyt grænseoverskridende museumsforbund. Den første konference efter stiftelsen finder sted i efteråret 2019, hvor der efter planen skal optages flere museer i forbundet.