loader image

Interreg-karavanen på Corona-pause – Tid til at stoppe op og kigge tilbage

Som det er tilfældet for så mange andre ting, satte Corona-pandemien Interreg-karavanen på pause. Vi havde planer om, at Interreg-karavanen bl.a. skulle deltage ved Fehmarnbelt Days ved Weißenhäuser Strand og kulturfesten ”Moin Mojn” i Flensborg. Alle arrangementer blev dog aflyst eller flyttet. Når vi nu ikke kunne komme afsted for at snakke med borgerne, brugte vi tiden på at evaluere de 8 Interreg-karavaner, som vi havde nået at afholde. 

Gennem et spørgeskema, som alle Interreg-projekter, der har deltaget i én eller flere Interreg-karavaner, fik tilsendt, og gennem mundtlige tilbagemeldinger har Interreg-karavanen og dens koncept fået overvejende positive ord med på vejen. Især samarbejdet mellem Interreg-administrationen og projekterne i forbindelse med planlægningen af de enkelte karavanebesøg har fået ros. Samtidig har en stor del af de deltagende projekter meldt tilbage, at de gerne vil deltage ved Interreg-karavanen eller lignende arrangementer igen.

Ikke to Interreg-karavaner har været ens – Rammerne, kontakten til borgerne og presseomtalen har været vidt forskellige for hver enkelt Interreg-karavane. Generelt er tendensen, at projektaktørerne har været mest tilfredse med udbyttet, når Interreg-karavanen har været koblet op på et større arrangement med mange besøgende borgere, som vi har kunnet fortælle om det dansk-tyske samarbejde.

Alt i alt er konklusionen, at der blandt Interreg-projekterne, Interreg-udvalget og Interreg-administrationen er stor interesse for og lyst til, at Interreg-karavanen eller lignende tiltag fortsætter sin rejse gennem programregionen. Da Corona-pandemien stadig spøger i kulissen bl.a. med smittetal på vej i den gale retning, er det endnu uvist, hvornår Interreg-karavanen kan afholdes igen. Måske bliver det først, når det nye Interreg 6A-program er gået i gang. Én ting er dog helt sikkert: Vi er langt fra færdige med at vise resultaterne og fortælle om merværdien i det gode dansk-tyske Interreg-samarbejde!