loader image

Interreg nyder besøg fra tyske politikere

Politikere fra den slesvig-holstenske SPD-fraktion (det tyske socialdemokratiske parti) viste stor interesse for det dansk-tyske Interreg-samarbejde ved deres besøg i grænselandet. Også i år fik vi mulighed for at vise en SPD-delegation Interregs merværdi igennem konkrete projektresultater.

”Den Europæiske Unions Interreg-program giver mange mennesker mulighed for at opleve Europa. Interreg er et fyrtårn for det europæiske samarbejde. Hvem skulle vide dette bedre end os slesvig-holstenere med vores nabo Danmark? Vores besøg i grænseregionen d. 4. og 5. marts 2020 viste os på imponerende vis, at programmet er et fremragende instrument til at sætte gang i ideer til det dansk-tyske samarbejde, der kan være model for andre aktører i det grænseoverskridende samarbejde,” lød det fra fraktionsformanden Dr. Ralf Stegner.

SPD-medlemmerne benyttede muligheden til at møde menneskerne bag Interreg-projekterne og roste samarbejdet:

”Talrige storartede projekter hen over grænsen har over år bragt aktører fra begge sider af grænsen sammen. Samarbejdet lever af de mennesker, der engagerer sig. Netop denne tæthed med borgerne i programmet er livsvigtig for grænseregionen og EU og må ikke gå i stå pga. bureaukratiske udfordringer! Det er vigtigt fortsat at tænke grænseløst i regionen også selvom der igen er en fysisk grænse,” tilføjede næstformand og talskvinde for mindretalspolitik Birte Pauls.

Den personlige udveksling og kontakt er vigtig for at vise politikere og alle borgere, hvad det kan betale sig at kæmpe for, for også at sikre en fremtid for Interreg.

”Vi kæmper for, at den Europæiske Union hverken skærer ned økonomisk eller indskrænker Interreg-programmets geografi i den nye finansramme for de kommende år og har allerede flere gange påtalt dette i landdagen (red. regional politisk organ for delstaten). Den videre udvikling og nye prioriteter fra EU må ikke være på bekostning af velfungerende strukturer,” lød det fra europapolitisk talskvinde Regina Poersch.

På besøg ved ’KursKultur’

KursKultur støtter den interkulturelle forståelse mellem borgere gennem direkte møder, for bl.a. at øge borgere, børn og unges interesse for nabosproget, kulturen og den fælles historie.

”Det er altid dejligt, når vi får mulighed for at præsentere vores projektaktiviteter og resultater. Og det er selvfølgelig glædeligt, når man bliver mødt med stor interesse og mange spørgsmål, som det var tilfældet i dag,” sagde projektleder for KursKultur Anne-Mette Olsen.

Fra venstre: Franz Thönnes, Serpil Midyatli, Stefan Weber, Carsten F. Sörensen, Birgit Herdejürgen

På besøg hos ’Beredskab uden grænser’

I projektet handler det om at skabe et tæt og koordineret samarbejde mellem beredskaber fra Syddanmark og den tyske delstat Slesvig-Holsten. Projektet ’Beredskab uden grænser’ lukkede dørene op i brandstationen i Tinglev og fortalte om den afsluttede del af projektet og om de aktuelle aktiviteter.

”Vi snakkede om det danske brandvæsens og redningstjenestes generelle opbygning og fortalte om udfordringer og muligheder. Gruppen var meget interesseret, havde mange spørgsmål og afslutningsvis kunne de se brandstationen,” sagde projektmedarbejder Harald Siemen.

Fra venstre: Kenneth Achner, Dr. Ralf Stegner, Bernd Heinemann, Birte Pauls, Harald Siemen, Beate Raudies

På besøg ved fire projekter ved Syddansk Universitet i Sønderborg

For Syddansk Universitet (SDU) i Sønderborg med Mads Clausen instituttet spiller Interreg-støttemidlerne en vigtig rolle i det grænseoverskridende samarbejde sammen med andre forskningsfaciliteter, sygehuse, virksomheder og offentlige institutioner. Projekterne dækker derved en bred vifte af emner.

Institut- og campusleder Prof. Dr. Horst-Günter Rubahn fremhævede støtteprogrammets tidligere og nuværende vigtighed for fakultetet og regionen.

”Der var en intensiv udveksling af de dansk-tyske forskelle og ligheder f.eks. om studerende-industri-samarbejdet, om udfordringer ved oprettelsen af en grænseoverskridende ingeniøruddannelse og meget mere,” lød det fra Prof. Dr. Horst-Günter Rubahn.

Efterfølgende præsenterede forskere og projektledere på eksemplarisk vis fire Interreg-støttede projekter, så gæsterne fra SPD-delegationen kunne få et indtryk af de konkrete resultater – inklusiv de printede solarcelle-folier, de kunne tage og føle på i bogstavelig forstand.

Fra venstre: Thomas Hölck, Thomas Rother, Kai Vogel, Prof. Dr. Heiner Dunckel