loader image

Interreg-programmernes årsmøde i Bruxelles

Traditionen tro havde EU-Kommissionen inviteret repræsentanter fra mere end 90 Interreg-programmer til årsmøde. Denne gang fandt årsmødet sted den 18. og 19. juni 2018 i Bruxelles.

Fra Interreg Deutschland-Danmark deltog Antje Hellwig, Maike Friedenberg, Hannah Nagler-Olesen og Trine Spohr.

Formålet med årsmøderne er, at Kommissionen kan give programmerne en status på den samlede gennemførelse og for programmerne at give Kommissionen hints om, hvad der eventuelt kan gøres bedre. Og der blev givet mange hints – bl.a. om mulighederne for at simplificere reglerne og hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere om opnåede resultater i programmerne.

Interreg Deutschland-Danmark højt oppe på rangstien

Det er vanskeligt at give et entydigt billede af udviklingen i 90 Interreg-programmer, men det står fast – og blev fremhævet i plenum – at vores program klarer sig særdeles godt i sammenligning med alle andre. Faktisk bliver det anset som et slags ”fyrtårns-program” i Europa – ikke mindst, når det drejer sig om evnen til at komme ud over rampen med informationer om effekten af de dansk-tyske projekter.

Interreg 2021-2027

Men ellers var den største interesse rettet imod EU-Kommissionens udkast til forordninger for de nye Interreg-programmer efter 2021. Her er der lagt op til en række ændringer, som – hvis de gennemføres – kan få konsekvenser for vores nuværende programområde. Om det dog kommer så vidt, vides ikke endnu. Vi lover at holde jer opdateret, når der foreligger nyt.