loader image
Interreg

Interreg-udvalg godkender otte nye projekter

I en skriftlig votering har Interreg-udvalget bevilliget yderligere otte dansk-tyske projekter, herunder et regulært projekt (hovedansøgning med en løbetid på 25 måneder) og derudover syv såkaldte netværksprojekter (løbetid optil 12 måneder). Målet med netværksprojekter er udviklingen af nye emner og partnerskaber for at forberede nye initiativer og projekter til den kommende støtteperiode.

Med de nye projekter vokser vores Interreg-familie igen. I de følgende afsnit giver vi dig et indblik i de otte nye projekter.

  • HomeHemo: Partnerne bag sundhedsinnovationsprojektet ”HomeHemo” vil teste et blodprøveapparat hos patienter med blodkræft. Blodprøveapparatet testes ambulant på henholdsvis børn og voksne og skal på sigt bruges i eget hjem. Dermed sparres patienter og pårørende for en lang række belastende hospitalsbesøg, hvilket samtidig aflaster hospitalsvæsenet. Via en gennemførlighedsundersøgelse testes blodprøveapparatet for præcision, egnethed og brugervenlighed. Derudover udvikles metoder til undervisning af børn og voksne i brugen af blodprøveapparatet i eget hjem. Samtidig etableres et netværk for dansk-tysk samarbejde om kræftforskning, videndeling og innovation.

  • Network in Education creating Sustainable Talents (NEST): Arbejdsmarkeds- og uddannelsesprojektet ”NEST” har fokus på, hvordan erhvervsskolerne kan blive understøttet med henblik på at udvikle elevernes kompetencer på en måde, så de kan få fodfæste på et hastigt udviklende arbejdsmarked. Det overordnede mål er at styrke programregionen som et attraktivt sted at tage en uddannelse og at fastholde ung kvalificeret arbejdskraft i regionen.

  • FOOD RESTORE ENVIRONMENT for SUSTAINABILITY & HEALTH (FRESH): Projektets fokus ligger på at opbygge et ”food-netværk”. Formålet er at generere viden samt udveksle erfaringer imellem centrale aktører med henblik på at udvikle klimavenlige koncepter bl.a. i forhold til ernæring og sundhedsuddannelse. FRESH-projektet bidrager til, at centrale aktører lærer hinanden at kende, deler viden og skaber netværk mellem relevante aktører inden for emneområdet “ernæring, klima, forbrugeruddannelse”.

  • Digital Valley – afsæt for udvikling af en Dansk-Tysk Udviklingsalliance (DIVA): Region Syddanmark som leadpartner og delstatsregeringen Slesvig-Holsten ønsker med netværksprojektet ”DIVA” at booste grænseregionens udviklingspotentiale. Til dette formål skal der i første omgang kun mellem disse to partnere skabes en dansk-tysk udviklingsalliance, som fremtidigt skal løfte relevante emner på begge sider af grænsen. Dermed skal samarbejdet mellem partnerne stå stærkere, når det handler om nationale såvel som globale konkurrencer om udviklingsmidler mv.

  • Funding Network Deutschland Danmark (FuNDeD): Det overordnede formål er at styrke det dansk-tyske samarbejde gennem et grænseoverskridende partnernetværk med henblik på støttemidler og finansieringsmuligheder. Dette netværk, som mangler i programregionen for øjeblikket, skal samle og dele viden og erfaringer på begge sider af grænsen og således muliggøre et praktisk overblik over støtte- og finansieringsmuligheder på begge sider af grænsen. Med hjælp af ”FuNDeD” skal aktører nemmere få adgang til støttemidler.

  • EXTRACT Innovation Network (EIN): Projektet “EIN” fokuserer på udvikling af et grænseoverskridende samarbejde mellem den tyske partner WFG Nordfriesland, Nyborg Kommune og Odsherred Geopark, som ikke tidligere har arbejdet sammen. Der er fokus på emner som bæredygtig udnyttelse af naturprodukter, bæredygtig turisme og social innovation, da projektpartnernes erfaringer og kompetencer supplerer hinanden på disse felter. Partnerne og deres respektive netværk eller interesserede samarbejdspartnere skal lære hinanden at kende via videndelingsworkshops. Målet er at afsøge yderligere samarbejdsmuligheder, fremme den grænseoverskridende udveksling og udvikle en ”konceptprototype” for grænseoverskridende videndeling.

  • Advancing Conversation (adCON): Innovationsprojektet „adCON“ vil danne et netværk af universiteter og brugere, konserveringseksperter og museumsfolk. Netværket vil samle, formidle, udvikle og implementere tværfaglige teknologier til diagnostik og præventiv bevarelse af kunst- og kultursamlinger, herunder bygninger og mindesmærker. Netværket ønsker internationalt at indtage en ledende rolle inden for området. Projektpartnerne ønsker at identificere miljømæssige faktorer og teknikker, der kan afbøde og forbygge degenerering af kunst og kulturskatte.

  • PerspektivRegion | Dansk-Tysk Erindrings- og Fremtidsparlament (regulært projekt): i projektet ”PerspektivRegion” skal der mere fokus på ligheder end på forskelle mellem danskere og tyskere i grænselandet. Projektpartnerne ønsker at styrke en fælles identitet for den dansk-tyske grænseregion. Ved at finde frem til ligheder skal de mentale grænser udviskes og fælles perspektiver på fortiden og fremtiden synliggøres og styrkes. Med udviklingen af innovative ideer og koncepter skal samhørigheden med hinanden støttes langsigtet på begge sider af grænsen. Via aktiviteter omkring det nye ”erindrings- og fremtidsparlament” indbydes 40 deltagere fra grænseregionen til hvert møde for at diskutere forskellige temaer og udfordringer – gennem en hel uge. F.eks. omkring temaerne historisk og kulturel udvikling i den dansk-tyske grænseregion i erindringsparlamentet og miljø, økonomi og infrastruktur i fremtidsparlamentet. Resultatet fra hver parlamentssamling bliver præsenteret for offentligheden via forskellige arrangementer, videoer og kunstudstillinger mv.