loader image

Interreg-udvalgsmøde

Interreg-udvalget har truffet vigtige afgørelser. Dermed vokser Interreg-familien med et nyt projekt, datoen for den nye ansøgningsfrist er fastsat, prioriteter åbnes igen og nye formænd blev udpeget.

Med et tilskud på 1,5 mil. Euro har Interreg-udvalget ved mødet den 14. juni 2017 bevilliget yderligere et Interreg-projekt som hedder VekselWirk. Leadpartneren i innovations-projektet er Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein. Helt i tråd med mottoet ”sammen kan vi mere” kobler VekselWirk fem eksisterende centre for kreative industrier i Kolding, Roskilde, Kiel og Lübeck. Målet er at støtte kreative virksomheder og start-ups ved at give dem optimale rammebetingelser.  Projektet vil analysere betingelserne for en optimal støtte til de kreative erhverv i ikke-metropolregioner og på basis heraf udvikle anbefalinger, for også på lang sigt at kunne opbygge optimale rammebetingelser for kreative virksomheder.

Interreg udvikler sig fortsat

Interessen for Interreg-programmet har lige fra begyndelsen været stor og er det fortsat. Efter knap 3½ år er der allerede blevet sat gang i 35 Interreg-projekter. Tilsammen har disse projekter fået tildelt ca. 63 % af de i alt knap 90 mio. Euro, som EU-programmet har til rådighed.

Udvalgets klare opgave ligger i at sikre, at støttemidlerne bliver investeret inden for de områder, hvor de giver den største nyttevirkning for programregionen. Efter at prioriteterne 1. innovation, 3.2. uddannelse og 4.2. kultur blev lukket til den sidste ansøgningsfrist, bliver prioriteterne 1 og 4.2 nu åbnet igen til den næste ansøgningsfrist den 19. februar 2018. Prioritet 3.2 forbliver – foreløbigt frem til det næste møde i Interreg-udvalget den 14. december 2017 – lukket.

Efter en evaluering af både programmet og de igangværende projekter i efteråret 2017 vil Interreg-udvalget beslutte, hvordan de resterende støttemidler skal investeres i de kommende år.

Nyt Interreg-formandskab

Peter Sönnichsen, kredspræsident i Plön, bliver ny tysk formand for udvalget, og Simone Lange, overborgmester i Flensborg, bliver ny tysk næstformand. Bøje Winther, regionsrådsmedlem i Region Sjælland, og Hans Philip Tietje, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, vil også fremover udgøre det danske formandskab.