loader image

Offentlig høring for EU-programmet ”Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027”

Har du forslag til det tysk-danske Interreg-samarbejde? Benyt lejligheden nu!

Din deltagelse i offentlig høring

Er Du interesseret i dansk- tysk samarbejde, og hvordan EU-støttemidler kan hjælpe med at skabe en grønnere og mere innovativ, attraktiv og fælles programregion?

Hvad er Interreg? Hvordan ser det dansk-tyske Interreg-samarbejde og programregionen ud?

Interreg er et interregionalt samarbejde på tværs af grænsen. Det primære mål for Interreg er at fremme regional udvikling i grænseområder. I denne henseende skal Interreg bidrage til at sikre, at nationale grænser ikke udgør en hindring for afbalanceret vækst og integration i EU-landene. For at nå dette mål støtter EU grænseoverskridende samarbejdsprojekter.

Så benyt Dig af denne mulighed for at give dine inputs. Hjælp os med at forme det fremtidige program ‘Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027’. Du kan indsende dine kommentarer til programudkastet indtil den 26. maj 2021.

Læs programudkastet med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Indeholder programudkastet de vigtigste grænseoverskridende udfordringer for dansk-tysk samarbejde?
 • Kan de foreslåede tiltag for de fire prioriteter yde et bidrag til de største grænseoverskridende udfordringer i vores programregion?

Bemærk i denne sammenhæng desuden, at Interreg-programmet kun kan støtte temaer og projekter, der er relevante på begge sider af grænsen og har en grænseoverskridende merværdi. Programmet støtter ikke infrastrukturprojekter.

Du kan finde de respektive dokumenter om de fire tematiske prioriteter til det fremtidige Interreg-program 2021-2027 via nedenstående links.

Prioritet 1: En innovativ region

Prioritet 2: En grøn region

Prioritet 3: En attraktiv region

Prioritet 4: En funktionel region  Hvad er der sket indtil nu

  Forberedelserne til det kommende program “Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027” har været i gang siden begyndelsen af ​​2020. De 11 involverede dansk- tyske programpartnere er enige om at fortsætte det vellykkede samarbejde. Det nye Interreg-program vil videreudvikle det grænseoverskridende samarbejde med en forventet samlet støtte på omkring 90 millioner Euro.

  Til forberedelsen af det kommende Interreg-program blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper på det politiske og administrative niveau. Samtidig blev der bestilt en temaanalyse for den dansk-tyske programregion, hvor de centrale udfordringer, styrker og udviklingspotentialer i programregionen blev undersøgt og første forslag til mulige temaer og prioriteter for den nye støtteperiode udarbejdet. (LINK til slutrapport temaanalyse)

  Du kan finde detaljerede oplysninger om processen HER.

  De næste skridt

  Under hensyntagen til Dine kommentarer, forslag og tilføjelser forventes samarbejdsprogrammet ‘Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027’ at blive forelagt EU-Kommissionen til officiel godkendelse i slutningen af ​​juli 2021. Yderligere justeringer kan foretages efter anmodning fra EU-Kommissionen. Denne høring vedrører kun programudkastet og dets indhold. Høringsprocessen med hensyn til miljørapporten vedrørende den strategiske miljøvurdering af programmet finder sted fra den 14. april til den 14. juni 2021. Høringsdokumentet for miljørapporten er tilgængeligt under Region Sjælland und Region Syddanmark hjemmesiderne og under https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/I/interreg/interreg_A_de_dk.html.

  Parallelt med høringsprocessen for det aktuelle programudkast forberedes også andre dele af programmet:

  • Budgetplan
  • En beskrivelse af koordineringen med andre nationale og regionale programmer og EU-fonde
  • Overvågningsplan inklusive indikatorsystemet og evalueringsplanen
  • En beskrivelse af de planlagte tiltag for at reducere de administrative byrder for tilskudsmodtagere baseret på erfaringerne fra støtteperioden 2014-2020 samt evalueringen af ​​en onlineundersøgelse foretaget blandt projektaktørerne for Interreg 5A i efteråret 2020.

  De nødvendige administrative systemer til programmet vil blive etableret i løbet af 2021, så der kan forventes en første ansøgningsrunde fra maj 2022. Der vil igennem forskellige kanaler blive informeret nærmere om programstart.

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Interreg-programmet, bedes Du kontakte:

  Lewe Kuhn (lewe.kuhn@rsyd.dk)
  Antje Hellwig (antje.hellwig@ib-sh.de)