loader image
Interreg eu, de, dk

Interview: ”Interreg viser, at vi på mange måder er en stor familie”

Siden 2019 er Pernille Weiss medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti og Det Europæiske Folkeparti (European People’s Party, EPP). I anledning af Europadagen den 9. maj spurgte vi Pernille og andre parlamentsmedlemmer om deres ønsker til Interreg-samarbejdets fremtid og deres forventninger til, hvordan samarbejdet på tværs af grænser kan bidrage til at takle konsekvenserne af den globale corona-pandemi.

Pernille Weiss
Pernille Weiss

Den nye Interreg-støtteperiode 2021-2027 er i øjeblikket under forberedelse. Har du et særligt ønske til det kommende dansk-tyske Interreg-samarbejde? 
Pernille svarer: Jeg kunne godt ønske mig, at de projekter, der bliver sat i søen får meget mere opmærksomhed, så det ikke kun er noget, folk i området får noget ud af. Der er så mange ting, vi kan lære om, hvordan man har fredelig sameksistens med naboer. Ikke bare i Danmark men i hele Europa, hvor der er så mange grænser. Mange af dem er præget af krig og utryghed. For mig er den dansk-tyske grænse et billede på det modsatte. Derfor håber jeg, at vi får det dansk-tyske samarbejde til at blomstre, så det kan høres i hele Europa.

Hvilke af de aktuelle/presserende udfordringer i din region/dit lokalområde/i Europa tror du, at Interreg-samarbejdet kan hjælpe mest med?
Pernille svarer: Jeg tror det kan hjælpe til, at vi bliver mere bevidste om fælles kulturarv. Selvom vi er naboer og har forskellige farver i vores pas, så deler vi så mange ting. Derfor håber jeg, at vi bliver klogere på de nationale og regionale nuancer, der er, selvom vi på mange måder er en stor familie.

Interreg er en meget bred finansieringsordning, der giver muligheder for store og små samarbejder om forskellige emner ud over og på tværs af grænser. Hvad tror du er fordelen ved denne mangfoldighed?
Pernille svarer: Det helt klare fordel er, at det giver mulighed for mange – og mange forskellige – aktører. Det er helt afgørende, at der både er plads til de store og små aktører. De store, der tegner de overordnede linjer, og så de små, nære, lokale, der er båret af borgerne. På den måde får vi muligheden for at komme helt tæt på betydningen af et stærkt samarbejde.

COVID-19-pandemien er ikke afsluttet, men har helt sikkert ændret vores måde at samarbejde på. Tror du, at den globale pandemi vil have langsigtet indflydelse på, hvordan samarbejde på tværs af grænser vil finde sted i fremtiden? Derudover, hvordan tror du, at Interreg og EU kan bidrage til at takle effekten eller konsekvenserne af den globale COVID-19-pandemi?
Pernille svarer: Jeg håber på, at COVID-19-pandemien er med til at sætte større fokus på og kendskab til de skatte, der gemmer sig lige ovre på den anden side af grænsen. Vi behøver ikke rejse jorden rundt for at finde spændende kulturer og uslebne diamanter. De er også lige rundt om hjørnet.

Afsluttende spurgte vi Pernille, hvilken type Europa hun tror, Interreg-samarbejdet kan hjælpe med at skabe i fremtiden. Pernilles svar er kort, præcis og betydningsfuld:Et endnu mere sammenhængende og sprudlende kontinent.

Pernille Weiss
Pernille Weiss