loader image
eu, dk, de flag

Interview: ”Jeg er vild med, når Interreg bruges til at løse store udfordringer i EU”  

Siden 2019 er Asger Christensen medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, hvor han bl.a. sidder i ’Renew Europe’ gruppen. I anledning af Europadagen den 9. maj spurgte vi Asger – og andre parlamentsmedlemmer – om deres ønsker til Interreg-samarbejdets fremtid og forventninger til, hvordan samarbejdet på tværs af grænser kan bidrage til at takle konsekvenserne af den globale corona-pandemi.

Asger Christensen
Asger Christensen

Den nye Interreg-støtteperiode 2021-2027 er i øjeblikket under forberedelse. Har du et særligt ønske til det kommende dansk-tyske Interreg-samarbejde?
Asger svarer: Jeg synes Interreg er et enormt vigtigt redskab til at binde Europa sammen. Lige fra de helt store samarbejder til de helt små meget lokale projekter. Jeg har altid været en stor tilhænger af et styrket dansk-tysksamarbejde. Og det er jeg helt overbevidst om, at Interreg kan være med til at gøre stærkere.

Hvilke af de aktuelle/presserende udfordringer i din region/dit lokalområde/i Europa tror du, at Interreg-samarbejdet kan hjælpe mest med?
Asger svarer:Jeg er vild med, når Interreg bruges til at løse en af de største udfordringer EU og verden står over for lige nu: klima- og miljøkrisen. Så når der gives støtte til små lokale projekter, som bidrager til samarbejde og løsningen af de helt store udfordringer. Det er for mig at se en kæmpe styrke i Interreg. Folk ved generelt for lidt om EU’s successer. Vi skal værdsætte de mange brugbare EU-tilskud, herunder via Interreg, som bringer meget værdi til lokalsamfundene og er med til at bidrage med løsninger til diverse udfordringer.  

Interreg er en meget bred finansieringsordning, der giver muligheder for store og små samarbejder og forskellige emner ud over og på tværs af grænser. Hvad tror du er fordelen ved denne mangfoldighed?
Asger svarer: Det er selvfølgelig vigtigt med de store samarbejder, for det siger sig selv, at de kan rykke mere. Men det er også helt afgørende, at vi husker de små samarbejder, for EU er for alle. Og de små kan ofte bidrage til mere, end man lige går og tror.

COVID-19-pandemien er ikke afsluttet, men har helt sikkert ændret vores måde at samarbejde på. Tror du, at den globale pandemi vil have langsigtet indflydelse på, hvordan samarbejde på tværs af grænser vil finde sted i fremtiden? Derudover, hvordan tror du, at Interreg og EU kan bidrage til at takle effekten eller konsekvenserne af den globale COVID-19-pandemi?
Asger svarer:Jeg tror og håber på, at kriser gør os stærkere. Og jeg håber virkelig på, at Covid-19 har lært os at samarbejde på tværs af grænser er afgørende. Ingen kan løse store kriser alene. Det så vi med finanskrisen og det ser vi lige nu med klimakrisen. Vi må og skal samarbejde for at løse EU’s og verdens udfordringer.

Afsluttende spurgte vi Asger, hvilken type Europa han tror, Interreg-samarbejdet kan hjælpe med at skabe i fremtiden. Asgers forventningsfulde svar lyder: Forhåbentligt et mere sammenhængende, grønnere og friere Europa!