loader image

Konference om stamceller trak interesserede fra hele Europa

Der bliver talt engelsk og tysk med et mylder af accenter hen over kaffekopperne i forhallen til auditoriet. De mange professorer, doktorer og ph.d.er kommet fra hele Europa for at deltage i Bone Innovation Summit 2019 i Lübeck, som Interreg-projektet Bonebank er medarrangør af. Her skal de over to dage præsentere og diskutere deres forskning, case stories og resultater inden for knogler og stamceller – eksempelvis, hvordan stamceller fremover kan bruges i behandling af knoglebrud, osteoporose og ved tandimplantater.

Interesse langt ud over programregionen

Flere end 140 specialister deltager i konferencen, og key note speakeren (hovedtaleren, Red.) er fløjet ind fra Queensland University of Technology i Australien. Det understreger, at Bonebank og projektets fokusområder har interesse langt ud over Interreg Deutschland-Danmarks geografiske udstrækning. Innovationskonferencen er arrangeret i samarbejde med projektet Baltic Fracture Competence Centre, der støttes af Interreg Baltic Sea Region. Samarbejdet mellem to projekter fra to forskellige programmer er med til at løfte både interessen og niveauet for konferencen yderligere og er en ide, vi gerne giver videre til eventuel inspiration.

Læge-humor

”Don’t fight and don’t go biking – that breaks bones,” siger professor doktor Smeets i en paneldiskussion. Det er nok også meget klogt at holde sig fra motorcykler, for der bliver vist røntgen- og behandlingsbilleder af nogle virkelig grimme benbrud efter motorcykelstyrt.

Men hvis skaden er sket, hvordan kan et Interreg-projekt som Bonebank så hjælpe med at få knoglerne til at hele igen bagefter? Vores knogler har evnen til selv at hele – indtil et vist punkt. Man kan sige, at Bonebank arbejder med at bygge broen hen over det stykke, hvor vi ikke kan hele uden hjælp.

Knogle-banken

Bonebank-projektet arbejder med at udvinde stamceller fra knogler og væv, der ellers ville blive smidt ud som affald ved rutinemæssige operationer – for eksempel lårbenshovedet, hvis man får en ny hofte. Her har Bonebank udviklet et nyt kirurgisk redskab, der kan bruges ved udvindingen. Efter operationen transporteres stamcellerne i særligt indrettede bokse til to biobanker i Lübeck og Odense.

Der er tanken i projektet, at de stamceller, der opereres ud, på sigt kan tages ud af biobanken og bruges til at hjælpe personen, som de oprindeligt stammer fra – eller andre patienter – i en knoglehelingsproces.

Stamceller – fedt, knogle, kamæleon…

”Målet er at dyrke de rigtige stamceller og sprøjte dem ind i patienten igen, hvis han får en skade, der gør, at han har brug for dem. Der er vi ikke helt endnu,” siger professor Schulz, der en af idé-mændene bag projektet. Han siger videre:
Det er stamcellers særlige egenskaber, der gør dem interessante. De kan gro og blive til knogleceller – men de kan for eksempel også blive til fedtceller! Man kan sige, at de skal skubbes i den rigtige retning for at blive til det, vi har brug for.”

Det er ikke nemt, men det er blandt andet noget af det, Bonebank-projektet forsker i på Odense Universitetshospital. Projektet har for nylig modtaget yderligere Interreg-tilskud og er forlænget med 1½ år. Vi ser frem til at følge udviklingen.