loader image

Interreg Deutschland-Danmark i P4 Weekend

Søndag d. 10. marts var Trine Spohr, der indtil 15. marts var leder af Interreg-sekretariatet, i studiet hos P4 Syd og Esbjerg Weekend i morgenprogrammet med Henrik Kellberg. I interviewet fortalte hun blandt andet lytterne om, hvad Interreg er, hvordan Interreg giver værdi for borgerne, og ikke mindst kom hun med et par gode eksempler på Interreg-projekter fra vores programregion.

Der blev stillet spørgsmål fra både lyttere og vært Henrik Kellberg om blandt andet Interregs synlighed. Her kom Trine ind på den igangværende Interreg-karavane, og at Interreg har sat sig mange spor, fordi det har været med til at sætte noget i gang, der senere er blevet en fast institution. Her fremhævede hun bl.a. Regionskontoret i Bov og Kongelig Classic i Aabenraa, der begge er startet som Interreg-projekter. På spørgsmålet om, hvad en god dag på kontoret er, svarede Trine Spohr:
”En god dag er, når vi har lavet noget i fællesskab (dansk-tysk), som viser, at 2+2 ikke giver 4, men 5. Og i 99 ud af 100 tilfælde er det, vi når frem til ved fælles hjælp på tværs af grænsen, altid bedre end hvis vi kun havde tænkt i egne nationale rammer.”

Klik her for at høre hele interviewet.

Ukrainsk besøg på sekretariatet

Zakarpattia, Chernivitsi og Odesa – det lyder som eksotiske feriesteder, men er navnet på tre grænseregioner i Ukraine, der til hverdag står over for nogle af de samme udfordringer, som vi gør eller har gjort her i Interreg Deutschland-Danmarks programområde.

Netop derfor besøgte en ukrainsk delegation med 26 deltagere fra de tre områder, der primært bebos af mindretal, den 20. marts Interreg-sekretariatet for at få et fagligt oplæg om grænseoverskridende samarbejde.

Fra sekretariatets side fortalte vi om, hvad Interreg er, og om rammen for finansieringen af Interreg Deutschland-Danmark og projekterne, ligesom der blev givet konkrete eksempler på projekter og resultater. Besøget var en del af en fem dage lang studietur i Danmark og Tyskland, hvor deltagerne fik input til videreudviklingen af deres lokale forvaltning hjemme i Ukraine, og der var mange spørgsmål til det administrative arbejde fra gruppen.

Polina Sulima fra European Centre for Minority Issues i Flensborg, der var med til at arrangere studieturen, forklarer om situationen i Ukraine:

“Siden 2014 har Ukraine været i gang med en decentraliseringsreform, der på sigt skal føre til en kommunalreform. EU og Danmark, Tyskland, Estland, Polen og Sverige understøtter Ukraine i reformerne gennem ’U-LEAD with Europe-programmet’. Delegationens deltagere repræsenterer områder med stor kulturel forskellighed, hvor store dele af befolkningen er mindretal. Derfor er det meget interessant for deltagerne at høre mere om og lade sig inspirere af initiativerne i den dansk-tyske grænseregion – eksempelvis Interreg-sekretariatet.”

Fire nye projekter går i gang!

Interreg-projekter bliver godkendt på et udvalgsmøde. Det rigtige projektarbejde begynder dog i de fleste tilfælde først efter, at leadpartneraftale er modtaget. Fire nye projekter kan nu gå i gang med deres arbejde: Changing Cancer Care (CCC), MatKult, CheckNano og NorDigHealth.

De fire projekter illustrerer tydeligt, at Interreg Deutschland-Danmarks programarbejde har mange facetter. Kræftbehandling, kulturformidling gennem matematik, nanopartikler og digitale behandlingsteknologier forekommer almindeligvis ikke i samme kontekst, men det gør de hos Interreg. De to sundhedsprojekter arbejder med at opnå en så effektiv kræftbehandling som muligt (CCC) og med at øge digitaliseringen inden for området (NorDigHealth). Begge projekter vil forbedre patientoplevelsen. Hos Interreg oplever vi gang på gang, at små ting har stor virkning. Det står også klart i CheckNano-projektet, der forsker i mulighederne for at teste nanopartiklers mulige, skadelige virkning. Nanopartikler virker måske som kompliceret stof – ligesom matematik kan gøre. Men matematik er som et slags internationalt sprog, der alle steder forstås på samme måde. Derfor bruger MatKult fælles matematikaktiviteter til at formidle og styrke danske og tyske skoleelevers kulturforståelse af nabolandet.

Vi ser frem til projekternes historier og resultater over de næste tre år.

Intelligent energi-anvendelse

Vedvarende energi – et tema, som hver dag står på politikernes dagsorden verden over og derfor får stor opmærksomhed. Målet er at få en energiforsyning, der er så klimavenlig som muligt. Men der er udsving i produktionen af vedvarende energi, så energibehovet kan ikke altid dækkes. Derfor er der brug for nye løsninger, der kan lagre energien – og styre forbruget. Interreg-projektet carpeDIEM arbejder med netop de energimæssige udfordringer.

Med el-biler som eksempel har carpeDIEM vist, hvordan intelligent styring af el-forbruget øger forbruget af vedvarende, lokalt produceret energi – fremfor fjerntliggende fossile ressourcer. Bilernes opladningsproces tilpasses både deres rækkevidde og den lokalt tilgængelige strømproduktion. På den måde undgår man de problemer, der kan opstå, hvis mange el-køretøjer bliver sat til opladning på det samme net samtidigt.

carpeDiem går om kort tid i gang med at teste teknikken med intelligent styring af strømforbruget i et whisky-destilleri på Ærø.

Interreg Project Slam i Bruxelles

I har et godt projekt. I har fremragende resultater. Har I lyst til at vise det frem?  Så er det nu!

Tre Interreg Deutschland-Danmark-projekter har nemlig mulighed for at være med til at slamme om deres projekt til ”European Week of Regions and Cities”. Slam er en særlig formidlingsform, hvor man præsenterer sine idéer kreativt. Sidste års vinder overbeviste ved at sætte sit produkt i et særligt fokus – præsentationen kan ses her.
At slamme handler om at finde på et godt picth – uden at man behøver at opfinde den dybe tallerken.

Samtidig er Interreg Projcect Slam en mulighed for at møde andre projekter og lære af og om dem.

Man tilmelder sig ved at indsende en video på 180 sekunder inden den 30. april kl. 12. Interreg Project Slam holdes i forbindelse med ”European Week of Regions and Cities” fra den 7.-11. oktober i Bruxelles.

Er I interesserede i at deltage? Så vil vi i sekretariatet gerne høre fra jer.

Læs mere og tilmeld dit projekt her.