loader image

Kulturændring i sundhedsvæsenet – ja, tak!

At inddrage patienter i vigtige beslutninger om deres sygdom, behandlingsmetoder og muligheder på en forståelig måde er desværre ingen selvfølge. Og det er heller ikke realistisk eller nemt i praksis – eller er det?

Det emne beskæftiger sig et af Interreg-programmets nyeste projekter, HERACLES, sig med og efterlyser en kulturændring i sundhedsvæsnet. Og hvad betyder det så? Helt konkret betyder det, at sundhedsvæsnet skal gøres mere menneskeligt. Der skal være plads til, at både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle, inklusive deres forskellige tanker og følelser, får lov til og mulighed for at være nærværende – også i vanskelige situationer.

Med opstartskonference den 22. november 2018 blev HERACLES-projektet skudt officielt i gang. Det bygger videre på gode resultater, vigtige erkendelser og et frugtbart samarbejde fra sundhedsinnovationsprojektet PROMETHEUS, der sluttede i august 2018. Læs mere om PROMETHEUS her.

… men hvordan?

Sygehus Lillebælt, partner i det nye HERACLES-projekt, informerede om, at ca. 57 % af patientklagerne er kommunikationsrelaterede. Det er et tydeligt eksempel på, at mange ikke er tilfredse med kommunikationen mellem patienten og sundhedspersonalet.

Med en teori om, at velinformerede patienter er bedre patienter, vil projektet motivere til, at patienter motiveres til selv at tage ansvar og stille spørgsmål. Ingen spørgsmål er dumme. Omvendt skal sundhedspersonalet trænes i at kommunikere nærværende og i øjenhøjde.

Det er i alle situationer vigtigt, at både patienter og sundhedspersonalet føler sig trygge og tages seriøst i deres væremåde og kommunikation.

HERACLES-projektet vil bl.a. skabe en digital læringsplatform. I form af et interaktivt system og virtuelt klasseværelse skal sundhedspersonalet via øvelser, kontinuerlig træning og guidelines træne sig i at kommunikere og få feedback fra patienter. Det er blot ét af flere hjælpemidler, som partnerne sammen arbejder på at realisere og som skal skabe en fælles forståelse for patient-læge-kommunikationen.

HERACLES som formidler

I den græske gudeverden symboliserer HERACLES en gud, der uanfægtet kæmper mod uhyrer og ondskab af enhver art. I nutidens HERACLES-projekt skal der dog ikke kæmpes i traditionel forstand. Her handler det om at stemme forventninger af, samt træne og formidle kommunikation mellem patienter og sundhedsprofessionelle, så begge parter får konkrete hjælpemidler til brug for en nærværende dialog mellem den selvbestemte patient og den nærværende læge.

Fra administrationens side ser vi frem til at følge projektets udvikling og håber på, at resultaterne i sidste ende vil styrke en kulturændring i sundhedsvæsnet, der kan komme patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle til gavn.