loader image

Lettere arbejde i ELMOS

I de sidste måneder kunne vi udstyre ELMOS-systemet med nogle forbedringer, som vi gerne vil vise jer.

Sammenligningsfunktionen er den vigtigste og største hjælp til arbejdet i ELMOS. Med denne funktion er det nu muligt for projektpartnerne at sammenligne enkelte ansøgnings- og rapportversioner med hinanden. Er denne funktion aktiveret, vil der åbne sig et nyt vindue med oplysningen om, hvor mange ændringer der har været. Klikker man på ”ok”, bliver ændringerne direkte markeret i teksten.

Gennem et ur-symbol kan værdierne fra den oprindelige version vises. I en separat fane vises de samlede ændringer. Derfra kan man også komme til de enkelte steder i formularen, der er blevet ændret. En ny video-tutorial giver et hurtigt overblik over funktionerne til ”At arbejde med ELMOS”. Både videoen og nærmere informationer finder du på vores hjemmeside og i ELMOS-håndbogen.

Ved siden af sammenligningsfunktionen kan linjer i budgettet nu også flyttes. Især i budgetter med mange omkostninger kan det være en god hjælp til at bevare overblikket.

Derudover er den første linje i de enkelte omkostningskategorier blevet ”fastfrosset”, så man ved, hvor i budgettet man befinder sig.

Siden 01.10.2018 har den projektrelaterede kommunikation mellem administration og projektaktørerne foregået over det nye kommunikationsmodul. Modulet fungerer næsten på samme måde som et e-mail-program. Dog bliver nyhederne sendt til flere modtagere: på projektsiden til alle med rollen som leadpartner og på administrationssiden til alle medarbejdere i sekretariatet og i forvaltningsmyndigheden.

Ved siden af de brugergenererede nyheder sender systemet også selvstændigt beskeder, når I som projekt f.eks. har indsendt en ny statusrapport. Disse nyheder fungerer som bekræftelse; en supplerende bekræftelse gennem administrationen følger dermed ikke. For at holde sig opdateret som projektpartner, anbefales det at tilslutte sin egen e-mail til informationsassistenten i personlige indstillinger. På den måde bliver du altid informeret, når der er kommet nye beskeder i ELMOS. Mere information herom finder du i ELMOS-håndbogen på vores hjemmeside.

Vi håber, at arbejdet med ELMOS er blevet lettere gennem forbedringerne. Vi arbejder fortsat videre på at forbedre systemet og glæder os til at få tilbagemeldinger.